نگاهی به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷

بیست ونهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
نگاهی کوتاه به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷، روزهایی که بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران، توسط همین جمهوری اسلامی بوقوع پیوست
در تابستان سال ۶۷ به فرمان خمینی هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در زندان های ایران قتل عام کردند.

نگاهی کوتاه به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷، روزهایی که بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران، توسط همین جمهوری اسلامی بوقوع پیوست
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کنشگران چپ
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
بله فاجعه ملی را از روز 22 بهمن باید یاد کرد ولی کسانی که در سال 67 اعدام شدند ایا کشتار مدرسه رفاه را فاجعه نیز میدانستند و یا فقط حکم انقلابی بود و 15000 افسر بیگناه اعدام شدند فاجعه نبود؟ هزاران بیگناه گرفته از شهردار واستاندار و کارمند و غیره اعدام شدند که همین چپ های اکثریت و اقلیت ومجاهدین خلق و ملی مذهبی ها و توده ای ها دست داشتند فاجعه ملی نبود؟
بله کشتار 67 فاجعه بود ولی کل انقلاب فاجعه ملی و خودکشی ملی بود که یک عده دیوانه و تروریست ادعای ازادی می کردند.
همین امروز باقی مانده های همان گروه ها از این رژیم خونخوار فاشیست اسلامی دفاع می کنند، همین امروز از جنایتکار و خائنی مانند یزدی تصویر قدیس می سازند.
عدم انتشار شده: 
false