اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردم شهرستان بانه

تعداد مشاهدات: 
841
بانه الگوئی است برای همه شهرهای ایران، درمبارزه با بی عدالتیهای لجام گسیخته

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، تظاهرات گسترده مردم رشیدِ شهر بانه دراستان کردستان ایران را به اهالی آن شهر تبریک گفته وازخواست های برحق آن، با تمام قوا طرفداری می کند. علت اصلی این تظاهرات، اعتراض به کشته شدن ۲ کولبر(۲۱ و۴۵ سالۀ) کُرد، درمرزایران وعراق توسط نیروهای سپاه پاسداران درروزقبل بود.
تظاهراتِ عمومی ومدنیِ اهالی شجاع و همبستۀ شهر بانه، بخاطرمخفی شدن فرماندار، وعدم تمایل مسئولین به مذاکره، ناچار به درگیری مردم با نیروهای پلیس و امنیتی ولباس شخصی ها انجامید، که طی آن تعدادی از معترضان زخمی ویا دستگیری شدند.
پلیس و نیروهای امنیتی ولباس شخصی -ها، برای پراکنده کردن جمعیت ازباتوم، شوک الکتریکی وگازاشک ‌آور استفاده کردند.
بانه الگوئی است برای همه شهرهای ایران، درمبارزه با بی عدالتیهای لجام گسیخته و پایان ناپذیرِ رژیم(جهل وغارت، وکشتار وجنایتِ) جمهوری اسلامی ایران.
پیش بسویِ قیام سراسری، برای پایان دادن به شب سیاه رژیم ارتجاعی ولایت فقیه آخوندی درکشور.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
5 سبتامبر 2017

منبع: 
سایت حزب تضامن دمکراتیک اهواز
انتشار از: