درگیری های سخت میان پلیس و کارگران در اراک

ویدئو
امروز، 29 شهریور 1396، اعتراضات هزاران کارگر کارخانه های "آذرآب" و "هپکو" در اراک، با هجوم وحشیانه ی مزدوران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به درگیری های شدیدی میان دو طرف انجامید که هنوز ادامه دارد.
کارگران اراک، که ماه هاست دستمزد نگرفته و در شرایط مالی ناگواری به سر می برند، مدتی است برای درخواست حقوق خود به اعتراضات آرام دست می زنند.
اما کارگزاران فاسد رژیم با بی اعتنایی به دادخواهی کارگران به پایمال سازی حقوق آنان ادامه می دهند و مزدوران امنیتی رژیم به زخمی و دستگیر کردن کارگران می پردازند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: