مقام ارشد آلمان: استقلال کردستان به سقوط کامل عراق می‌انجامد