تلاش و فعالیتهای زنان ایرانی -امریکایی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
به بعضی از این ایرانیان ساکن امریکا باید یادآوری کرد که ایران مانند اسرائیل یا کویت یا..... ، یکی از ایالتهای امریکا نبوده و نخواهد شد.
هدف از آزادی ایران، استقلال آنست و نه وایسته و حل شدن در کشور محل زندگی فعلی شما یعنی امریکا !
آدم وقتی "چپ " نباشد و دور از وطن به مدرسه باشد فکر میکند همه جا "علی آباد " پدر بزرگش است.
انگاربعد از پیروزی باید از بعضی از این نسل دومی های "خارج بوده" بیگانه زدایی نمود.
عدم انتشار شده: 
false