فرهنگ و دردنامه ای برپایه فرهیختگان ایرانی

فرهنگ ایرانی، از دین عرب با سر نیزه، اسلام ایرانی ساخت. این فرهنگ به طور یقین نمی گذارد بسیاری از بی هویت ها دوباره پیکان ویرانی و کشتار را به سمت ایران نشانه بگیرند

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری