فخرآور و کمونیستهای ایران

در پی مصاحبه دو هفته پیش آقای کیانوش توکلی با آقای امیر عباس فخرآور بحثهای زیادی در محافل سیاسی اپوزیسیون راه افتاده است (1). از جمله اصل مسأله چپ ایران با سناریوی آقای فخرآور درباره انقلاب 57 است که انقلاب را برنامه ای قدیمی از سوی رهبران روسیه شوروی سابق معرفی کرده

در پی مصاحبه دو هفته پیش آقای کیانوش توکلی با آقای امیر عباس فخرآور بحثهای زیادی در محافل سیاسی اپوزیسیون راه افتاده است (1). از جمله اصل مسأله چپ ایران با سناریوی آقای فخرآور درباره انقلاب 57 است که انقلاب را برنامه ای قدیمی از سوی رهبران روسیه شوروی سابق معرفی کرده که به دست رهبران رده اول چپ ایران بطور آگاهانه، و اعضا و هواداران گروه های کمونیستی به طور ناآگاهانه، به انجام رسیده است؛ و چپ تصور می کند باور به چنین سناریویی، کمونیستها را در نگاه مردم به عامل بیگانه تبدیل می کند و باعث می شود مردم ایران که از نتایج انقلاب 57 ناراضی هستند، از کمونیستها متنفر شوند. واقعیت این است که دستکم نیم قرن است مردم عادی در ایران کمونیستها را عامل بیگانه می شناسند و نیازی به سناریوهای آقای فخرآور برای ایجاد چنین جوی نیست. دلیل این موضوع را نیز هیچ کسی به خوبی آقای بابک امیر خسروی توضیح نداده است (2). اتفاقاً گفتگو در مورد چنین سناریوها، مردم عادی را آگاه تر می کند. از دیدگاه این قلم اصل مسأله دیدگاه مارکسیستی و انقلاب 57 بسیار بغرنج تر از این بحثها است و در شماره سوم نشریه گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این مورد بطور مفصل در نوشتاری تحت عنوان "کن فیکون مارکسیستی ایران" (3)، بحث شده که امیدوارم مورد نقد صاحب نظران قرار گیرد.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
پنجم دی ماه 1396
December 26, 2017
پانویس:
1. امیر عباس فخرآور
https://goo.gl/T2PvsU
2. درسی درباره استقلال به نقل از بابک امیرخسروی
http://www.ghandchi.com/1233-esteghlaal.htm
3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان: فصلنامه گیتی مداری شماره سوم
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N...
http://fa.isdparty.org/index.php/25-2017-06-25-18-...
http://fa.isdparty.org/index.php/2017-05-16-08-05-29

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
70 سال تبلیغات ضد کمونیستی شاه و امریکا در ایران و در زمان جنگ سرد ، و تبلیغات 100 ساله آخوندی و نیروهای ارتجاعی فتودال -بورژوایی درون و بیرون ایران ، و خفقان غیرممکن بودن دفاع کمونیستها از خود، عناصر بیشماری مانند فخرآور و امید دانا را بوجود آورده ،که هنوز مورد حمایت نیروهای استثمارگر قرار میکیرندو قرار خواهند گرفت. عمده بودن مبارزه طبقاتی برای کمونیستها موجب شد که در شرایط خفقان ،امکان مبارزه فرهنگی فراموش گردد و اکنون غالب نسل جوان فراری از ایران ،مداعف سلطنت و لیبرالیسم سرمایه داری گردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای قندچی لطف کنند قبل از نوشتن مطالب کمی فکر کنند و ازین پس بمحض شنیدن مصاحبه کسی که نتیجه زحماتش را بصورت کتابی مستند منتشر کرده، یکباره بسمت صفحه کلید و رایانه یورش نبرند! چرا که نتیجه چنین قضاوت عجولانه‌ای، متنی بی‌دقت و مبهم و پر از غلط مانند بالا خواهد شد.
امیدست ایشان از توصیه بنده دل چرکین نشوند.
تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاید مردم ایران کمونیستها را عامل بیگانه بدانند اما روح مارکسیستی و ضدیت با مدرنیته و غرب در پس ذهن نخبگان و حتی مردم عادی ایران قرار دارد. امروزه اساتیدی همچون یوسف اباذری با ذهنیت چپ متمایل به مکتب فرانکفورت در کنار پیروان فردید و شایگان و همچنین اسلامیستها شب و روز مدرنیته و لیبرالیسم را مورد هجمه قرار میدهند. بعید است این تفکر واپسگرا که عامل شکست و عقب ماندگی ملت ایران شده است به این زودیها دست از سر ما بردارد.