گفتگو بامهرداد درويش پور در باره علل خيزش ديماه وشعارها

اگر حکومت در قبال اعتراضات خیابانی دست به خشونت بزند، واکنش معترضان باید چه باشد؟ مرز خشونت‌پرهیزی در اعتراض کجاست؟ تفاوت دفاع در برابر سرکوب با خشونت‌گرایی چیست؟
برخی در مخالفت با گزینه مقابله به مثل، به تئوری چرخه بازتولید خشونت اشاره می‌کنند و معتقدند که تاثیر آن بر دست‌آورد احتمالی اعتراضات و بر جامعه منفی خواهد بود. در مقابل، عده‌ای دیگر می‌گویند در صورت سکوت در برابر سرکوب مکرر، اساسا امکان موفقیت و نتیجه‌بخش بودن هیچ اعتراضی وجود ندارد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: