تفسیر خبر ایران فردا– سه شنبه ۱ اسفند

مصاحبه با مصطفی آزمایش
در نیمه نخست همراه با آقای مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی و مدیر مرکز پاسداشت حقوق بشر در پاریس به خیابان پاسداران در تهران می رویم و مرور می کنیم آنچه را که در روزهای اخیر در این خیابان و در اطراف منزل آقای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی گذشته است.
مشکل حکومت فقیه با دروایش ایران چیست؟
حمله با اتوبوس و خودروئی دیگر به افراد پلیس کار دراویش بوده است یا کار گزمه های حکومت
نظرآقای آزمایش در مورد اظهار نظر عطاالله مهاجرانی از پادوهای حکومت در لندن نیزکه دراویش گنابادی و داعش را یکی دانسته ؟

منبع: 
ایران فردا
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: