آزار جنسی کودکان از سوی آخوندها

رهبر مسیحیان کاتولیک جهان اعلام کرد که حدود دو درصد از آخوندهای مسیحی کاتولیک از کودکان سو استفاده ی جنسی می کنند !!

رهبر مسیحیان جهان در اظهاراتی با اذعان به اینکه حدود دو درصد از آخوندهای مسیحی در کلیسای کاتولیک در سراسر جهان، انحرافات جنسی دارند و کودکان را هدف آزار و سو استفاده ی جنسی قرار می دهند، این معضل را همانند جزام در بدنه ی کلیسای کاتولیک توصیف کرد. او تاکید کرد هم اکنون موضوع زندگی مجرد داشتن و خودداری از ازدواج، به موضوعی جنجال برانگیز در کلیسا تبدیل شده است. او گفت در برخی از کلیساهای کاتولیک در خاور زمین، آخوندهای مسیحی لزومن مجبور نیستند مجرد باشند. پاپ قول داد راه حلی برای این مشکل پیدا کند. اعتبار کلیسای واتیکان بارها با رسوایی های اخلاقی و آزار و سو استفاده ی جنسی کودکان از سوی کشیشان زیر پرسش رفته است. رهبر مسیحیان کاتولیک، از قربانیان سو استفاده ی جنسی کشیشان از کودکان خواستار عفو و بخشش شده است. منتقدان بر این باورند شمار واقعی کشیشانی که دچار انحرافات جنسی هستند و از کودکان سو استفاده ی جنسی می کنند، بسیار بیشتر از رقمی است که رسمن اعلام شده است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: