مشکلات کولبران؛ مسدود شدن معابر مرزی و اعتصاب اعتراض‌آمیز