در هم شکستن اخلاق ؛ نگاهی به جریان رسانه ای مصطفی آزمایش و اطرافیانش

البته آنچه در بالا گفته شده گوشه ای از عملکرد خلاف مقررات درویشی مصطفی آزمایش بود که در نتیجه نگارنده و عده ای از دراویش را به موضع گیری واداشت که در پی هر موضع گیری سیلی از تهمت و توهین به سوی مخالف روانه می شود که البته ابتدا این تهمت ها توسط چند اکانت مجعول انجام می شد اما بتازگی رسانه های وابسته به مصطفی آزمایش هم به این جرگه پیوسته اند و با معرفی مخالفان اش به عنوان بازجو اطلاعات و عامل اطلاعات سپاه پاسداران کوشش در ارعاب و ترور شخصیت دارند.

در فضای کنش سیاسی معاصر ایران شاهد یک روند رسانه ای خلاف اخلاق و قواعد هستیم که پس از ظهور شبکه های اجتماعی چندین برابر هم شده، این روند زشت که میراثی از دهه بیست شمسی است شامل بر ارعاب و ترور شخصیت رسانه ای منتقد و مخالف است توسط کنشگرانی که در عین دارا بودن امکانات رسانه ای فاقد حداقل اخلاق و پرستیژ یک فعال هستند.
در روز های اخیر در پی انتشار چند متن انتقادی توسط نگارنده از روش فعالیت مصطفی آزمایش(ماذون به اقامه نماز جماعت در مجالس درویشی سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی در فرانسه)، رسانه ها و افراد نزدیک به او در صفحه شخصی اینستاگرام ام موجی گسترده از مطالب توهین آمیز و تهمت های مکرر پیرامون وابستگی و عاملیت دستگاه های امنیتی حکومت ایران توسط رسانه های نزدیک به مصطفی آزمایش از جمله پایگاه اینفو صوفی و افراد نزدیک به او به سوی نگارنده روانه شده که تنها با اصول رسانه ای در تضاد است بلکه در تقابل کامل با آموزه های تصوف نعمت اللهی سلطان علیشاهی هم هست. استفاده از ادبیات توهین آمیز و افترا وابستگی افراد به دستگاههای امنیتی متاسفانه به روشی گسترده در بخشی از کنشگران ایرانی برای ارعاب و ترور شخصیت و اجبار به سکوت مخالفان تبدیل شده که گروه مذکور هم به روشنی و گستردگی از این روش بهره برده اند.
رسانه های وابسته به سید مصطفی آزمایش خصوصا دُر تی وی و بعدتر اینفو صوفی از زمان موج تحریک دراویش نعمت اللهی توسط چند سایت خبری در بهمن ماه سال ۹۶ که منجر به وقایع اول اسفند ۹۶ در گلستان هفتم تهران و بازداشت تعداد زیادی از دراویش شد مکرراً بر خلاف دستورات قطعی قطب سلسله جناب آقای دکتر نور علی تابنده (مجذوب علیشاه) عملکرده و حتی بارها به روش های مختلف کوشش در زیر سوال بردن صحت بیانیه ها و دستورات قطب سلسله و تشکیک در عملکرد پنج نفر نماینده ایشان که در نتیجه ایجاد محدودیت ها برای ایشان تعیین شده اند کرده اند.
در پی تحریک گسترده دراویش نعمت اللهی سلطان علیشاهی توسط چند سایت خبری از جمله سایت دُر تی وی با دستاویز در خطر جانی بودن قطب سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و تحصن عده قلیلی از دراویش ( در مقایسه با جمعیت چند میلیونی پیروان سلسله در ایران) در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران روبروی منزل قطب سلسله در بهمن ۹۶ پس از چند روز در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۶ دستور کتبی مبنی بر ترک محل توسط قطب سلسله صادر شد که متاسفانه سایت های تحریک کننده خصوصاً دُر تی وی و مجذوبان نور که با انتساب به تصوف فعالیت می کنند با عدم توجه به آن و پا فشاری بر نشر مطالب تحریک کننده منجر به برخوردهای یکم اسفند ماه شدند، در حال که در دستور ۱۵ بهمن دکتر تابنده صریحاً نوشته شده که: من و منزل من است.
در بند ششم بیانیه آقای دکتر نورعلی تابنده مورخ ۲۵ اسفند ۹۶ ضمن تاکید بر اینکه ایشان هیچگاه نماینده سیاسی در داخل و خارج از ایران نداشته اند به ماذونین صراحتاً دستور داده شده که از دخالت در سیاست خودداری کنند و به هیچ وجه با رسانه ها مصاحبه نکنند در حالی که مصطفی آزمایش و رسانه های وابسته او حتی آن که مانند اینفو صوفی نام تصوف را بر خود دارد به پایگاه های رسانه ای کاملا سیاسی تبدیل شده اند و شخص آزمایش هم یدی طولا در مصاحبه دارد.
در بیانیه مورخ چهاردهم خرداد ۹۷ پنج نماینده آقای دکتر نورعلی تابنده در امور اجتماعی سلسله که پس از رخدادهای گلستان هفتم و برقراری محدودیت رفت و آمد برای دکتر تابنده و تعطیلی تمامی اماکن و مجالس عبادی سلسله در ایران منصوب شدند ضمن ابراز تاسف از عملکرد مصطفی آزمایش در زیر سوال بردن مکرر صحت و اعتبار بیانیه های قطب سلسله در شرایط موجود از افرادی که به تشکیکات پاسخ دادند تشکر شد.
جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در بیانات خود در جمع اندکی از دراویش و نمایندگان ایشان مورخ ۱ تیر ۹۷ که ابتدا فایل صوتی و بعد فایل تصویری آن منتشر شد در اوج تحریکات مصطفی آزمایش در تشکیک پیرامون صحت و اعتبار بیانیه ها و اعتبار نمایندگی نمایندگان پنجگانه قطب سلسله ضمن تاکید بر اعتبار و صحت انتساب بیانیه ها به ایشان و ادامه ماموریت نمایندگان آقای مهندس علیرضا جذبی (ثابتعلی) از مشایخ سلسله و نماینده اول ایشان را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کردند.
البته آنچه در بالا گفته شده گوشه ای از عملکرد خلاف مقررات درویشی مصطفی آزمایش بود که در نتیجه نگارنده و عده ای از دراویش را به موضع گیری واداشت که در پی هر موضع گیری سیلی از تهمت و توهین به سوی مخالف روانه می شود که البته ابتدا این تهمت ها توسط چند اکانت مجعول انجام می شد اما بتازگی رسانه های وابسته به مصطفی آزمایش هم به این جرگه پیوسته اند و با معرفی مخالفان اش به عنوان بازجو اطلاعات و عامل اطلاعات سپاه پاسداران کوشش در ارعاب و ترور شخصیت دارند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: