احضار سفرا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه احضار شدند.

 

Image result for ‫احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امو‬‎

منبع: 
خبرگزاری مهر
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: