دکتر دوشوکی در باره میراث سیاسی ابراهیم یزدی!

به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی ،معاون نخست وزیر دولت موقت ، مشاور خمینی و دومین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و دبیر کل نهضت آزادی ، مروری کوتاهی نه تنها به کار نامه ابراهیم یزدی و نقش وی و یاران ملی مذهبی اش در ایجاد نظام جمهوری اسلامی بلکه به کل کارنامه جمهوری اسلامی ،و نقش ملی مذهبی ها از نوفل لو شاتو تا امروز...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - آقای دوشکی ازنظر اینکه ایشان نیز دارای تفکری بوده وحق دارد ابرازنظربدهد،محق است.
ایشان همچون من گذشته ایی درهمکاری با فدائیان داشته است.
سیاسی بودن جوانان ومردم ایران بیشتراحساسی وموجی است.تاعقلانی وعلمی.
مردم ایران اکثرابراثردیکتاتوری حاکم دررژیم پهلوی کم سوادازلحاظ سیاسی بودند واکنون نیزبراثردیکتاتوری شیخی
این بلاهمه گیراست.
تغذیه فکردرمدارس.دانشگاه ورسانه کلا از سیستم حکومتی خارج می شود.
بهمین خاطراکثرا حتی تحصیل کردگان کم سوادهستند.
بااینکه تعدادی چندین سال است درخارج زندگی میکنند هنوز
باهمان آموخته های غلط زندگی میکنند.این جماعت هنوز نتوانسته اند،خودرابروز ویا بقول علم انفورماتیک خودرا آبدت کنند.
نمونه اش چندین برخورد،آقای دوشکی با تورکان ایران ویا در
تمجیدازکوروش میباشد.
ولی آقای یزدی یک آموزش دیده حرفه درغرب بود.
که دراوایل انقلاب تمایل زیاد به رابطه باآمریکا را
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
یزدی هم مثل خلخالی می بایست در دادگاه خلق محاکمه می شدند و جواب می دادند. اما حیف شد که بدون محاکمه رفت. آقای دوشوکی درست می گوید که اینها انگار با این انقلاب منحوس خودشان شق القمر کرده اند و هنوز هم طلب کار هستند. بی بی سی و رادیو فردا دربست در اختیار این جماعت هستند و هرگونه که خواستند تاریخ را واراونه جلوه می دهند. صدای امثال دوشوکی بجایی نمی رسد

عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
آقای دوشکی در این گفتگو چند بار گفته که زمان انقلاب 18 سال داشته و شعار نوشته و از خودش انتقاد کرده است
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
گفتگوی جالبی بود
اما انتقاد به خود آقای دوشوکی هم وارد است. ایشون اعتراف می کنند که در این انقلاب (چه بگم) نقش داشته. این اعتراف است یا ادعا؟
من بعضی از مقاله های ایشان را می خوانم و بعضی از برنامه های تلویزیونی ایشان را می بینم. انسان خوبی است و منطقی است ولی ایشان باید بگویند که نقش شان در این انقلاب منحوس چی بوده؟ آخه این افتخار نداره؟ پس چرا ایشون با افتخاره می گه توی انقلاب بودم؟
آقای دوشوکی ، خودت چرا ابراز ندامت و عذرخواهی نمی کنی؟ از یزدی این انتظار را داری. اما خودت نمی کنی؟

عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
من همیشه به آقای دکتر دوشوکی احترام می گزاشتم و هنوز هم می گزارم. آدم معتدلی است که با قاطعیت اما با حترام به طرف مقابل حرف خودش را می زند. به گمان من هم حرف های ایشان در این مصاحبه خیلی خوب و سنجیده است. من واقعن ایشان را دوست دارم و احترام می گزارم. اما ایکاش شما هم در ابتدای کار به این آدم فرهیخته و فهمیده چند ثانیه وقت می دادید تا زلف نداشته خودشان را شانه کنند. (البته شوخی کردم). آقای توکلی . شما باید این ویدئو ها را بقول ما آلمانی ها بیربیتن بکنید و بعد پخش بکنید.

عدم انتشار شده: 
false