حسن روحانی به کارمندان: اگراز حقوق تان ناراضی هستید، بروید!

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1276
حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به کارمندان دولت گفت: این غلط است که بگویید حقوق ما کم است؛ اگر می بینید کم است خداحافظی کنید، بروید!
حسن روحانی، که در 8 شهریور1396 در مراسم موسوم به "جشنواره شهید رجایی" سخن می گفت، همچنین از کارمندان خواست افزون بر ساعات موظف اداری در اداره بمانند و رایگان برای "خدا و آخرت" کار کنند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
بهتر است جنابعالي گم گور شويد وبا برادر وهمكارانتان كه بيت المال را به تاراج برده ايد و مردم را درمانده وفقير نموده ايد گم شويد و زياده گويي ننماييد بي چاره كارمند چگونه با دوميليون تومان زندگي كند در حالي كه ميلياردها تومان از بيت المال خانواده ات وبرادرانت دزدي نموده اند ايكاش يك كمي شرف داشتيد با حقوقهاي نجومي نيز همانند اين مورد برخورد مي كرديد
عدم انتشار شده: 
false