محسن سازگارا : اعتصاب بازاریان ،خرمشهر ،بستن تنگه ترمز

تعداد مشاهدات: 
869
سازگارا در این گفتگو ، مروری داشت به اعتصاب بازاریان تهران و چند شهر دیگر ایران، سپس به مبارزه مردم خرمشهر ، مشکلات آب و ریزگردها و نا کار آمدی دولت روحانی در این ارتباط ،در ادامه به تهدید حسن روحانی به بستن تنگه هرمز و به استراتژی نا مشخص آمریکاییها در قبال ایران اشاره کرد در پایان به سوالات حاضرین در برنامه لایو فیس بوکی پاسخ داد:


محسن سازگارا : اعتصاب بازاریان ،خرمشهر  ،بستن تنگه ترمز و دولت روحانی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: