اصغر سليمي :کابینه روحانی در بحران وموج استعفاها ‌وتغییرات

اصغر سليمي کارشناس مسایل اقتصادی در باره کابینه روحانی در بحران وموج استعفاها ‌وتغییرات در دولت و همچنین با شروع اعتصابات واعتراضهای اخیر وبویژه کامیونداران ‌وحرکت گسترده
آنها وخطرات احتمالی جنگ در گفتگو با کیانوش توکلی مدیر شبکه ویدویی ایرانگلوبال، مطالبی را طرح کرد که اینک آماده پخش است :

گفتگو با اصغر سليمي در باره:
کابینه روحانی در بحران وموج استعفاها ‌وتغییرات در دولت
۱-سرانجام پس از ماهها مقاومت دربرابر فشارها کابینه روحانی دستخوش تغییر شد و رییس بانک مرکزی برکنار شد ارزیابی شما در این باره چیست؟
۲- پیش از اینکه به پیامدهای این تعویض مسًول بپردازیم فکر میکنید تغییرات جدیدی نیز در راه است؟
۳- آیا ریاست جدید بانک مرکزی وتیم او می‌توانند مشکلات مالی پولی وارزی راحل کنند
ودر برابر تحریم های در راه
از سوی امریکا گامهای موثری بردارند؟
۴-با شروع اعتصابات واعتراضهای اخیر وبویژه کامیونداران ‌وحرکت گسترده
آنها وخطرات احتمالی جنگ

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: