ویژه ایران گلوبال

اسلامگرایان شیعه با موشکباران کمپ مجاهدین به ملت ایران پیام داده اند که؛ سیاست سرکوب اپوزیسیون سرنگون طلب در خارج و داخل کشور، با سکوت ویا همسوئی کشورهای غربی پیش خواهد رفت. اما سران حکومت اسلامی بشدت در توهم بسر می برند. اگر دنیا هم به حمایت از فاشیست های حاکم بر ایران برخیزند؛ نمی توانند حکومت اسلامی را نجات دهند. چرا که ملت ایران به ضرورت نفی حکومت مذهبی رسیده و بیش از این، نه می خواهد و نه می تواند لاشه متعفن حکومت اسلامی را تحمل کند!
همراه با عکس ها و ویدئو کلیب ها
لازم به ذکر است که زمین مسجد در دانمارک توسط ناصر جعفر علی جاسبی خریداری و.مبلغ ده میلون دلار که از ایران برای مهدی خادمی حواله شده بود.سخنگوی مسجد ،هزینه ساخت را 85 میلیون کرون اعلام کرد. « اهل بیت » تحت رهبری علی خامنه ای سازماندهی ساخت مساجد گران را در اقصی نقاط جهان را بعهده دارد .این مساجد بخشی از استراتژی هلال شیعه را دنبال می کنند.این مساجدی مراکزی برای عضو گیری و شرکت در ترور مخالفین رزیم اسلامی ایران بدل شده است.برای نمونه « ترور میکونس» با شرکت چند لبنانی تروریست عملی شد.
فراموش نکرده‌ایم که این اردوغان بود که فرمان سرکوب خونین مخالفان خود را در میدان تقسیم صادر کرد. یاد همبستگی پرشور هزاران تظاهرکنندۀ آزادیخواه و مترقی (روشنفکران، دانشجویان، کارگران و مبارزان ملی کرد) در میدان تقسیم استانبول و تصاویر رویاروئی آنان با پلیس و نظامیان سرکوبگر ترکیه هنوز در اذهان باقی است.
اکنون که حکومت اسلامی در ارتباط با سیاست "تسلیح هسته ای اسلامگرایان" به خفت و خواری بیشتر سقوط کرده و سران نظام پاسخی برای کردار ویرانگرانه و خائنانه خود ندارند، ذوالفقارهای ایرانی کش را از غلاف بیرون کشیده تا در سایه فقدان سازماندهی ملی شهروندان کشور و نابرابری توازن قوای موجود میان حاکمان و مردم ایران، زنان و مردان صفوف مقدم پیکار برای فردای بهتر را هدف قرار داده تا شاید مردم از سازماندهی عملی و گسترش اندیشه سرنگونی حکومت اسلامی منصرف شوند.
تقریبا تمامی سایتهای پانکردی، پانترکی و تمامی سایتهای ایرانی از انتشار
مقاله خودداری کردند. هر کس به دلایل ایدولوژِک خود قسمتی از حقیقت را
سانسور میکند و سعی دارد دروغ منطبق با منافع خودش را بگوید. ..
زن: چی بمن میدهی اگر گلدان چینی تو را همین حالا برگردانم؟
مرد: سعی نکن مرا آرام کنی, هیچ کادوئی جای هدیه پدر بزرگم را نمیگیرد.
در درگیریهای اخیر ترکیه ف تروریست کیست؟
پان تورکها و گورگهای خاکستری از حزب باغچەلی بە تحریک حزب اوردغان و ارتش تورکیە بعد از کشتە شدن 15 ارتشی تورکیە بە 128 دفتر HDP حملە کردند و این دفاتر را بە آتش کشیدن و بسیاری از مردم بیگناه تا پای جان کتک خوردن و زخمی شدند حتی دامنەی این تعرضات فاشیزم تورک بە آلمان و سوئیس و اتریش و فرانسە نیز بە تجمعات مردم کورد کشیدە شد در تورکیە بر خلاف نظر شما پلیس نیز همکار فاشیستهای تورک و حملە بە دفاتر HDP و کسی هم بە خاطر حملە بە دفاتر این حزب و آتش زدن توسط پولیس دستگیر نشدە تفاقأ تعداد بیشتری از