ای رنجبر

چامه ای شیوا از پروین اعتصامی سراینده نامدار تبریزی به نام: "ای رنجبر" برای بزرگداشت روز جهانی کارگر

 

 

 

★★★ ای رنجبر ★★★

 

تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر؟

ريختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر؟

 

زين همه خواری که بينی زآفتاب و خاک و باد

چيست مزدت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر؟

 

از حقوق پایمال خويشتن کن پرسشی

چند می ترسی ز هر خان و جناب ای رنجبر؟

 

جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز

و اندر آن خون دست و پائی کن خضاب ای رنجبر

 

ديو آز و خودپرستی را بگير و حبس کن

تا شود چهر حقيقت بی حجاب ای رنجبر

 

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوِی می دهد

کی دهد عرض فقيران را جواب ای رنجبر؟

 

آن که خود را پاک می داند ز هر آلود‌گی

می کند مردارخواری چون غراب ای رنجبر

 

گر که اطفال تو بی شامند شب ها باک نيست

خواجه تيهو می کند هر شب کباب ای رنجبر

 

گر چراغت را نبخشيدست گردون روشنی

غم مخور می تابد امشب ماهتاب ای رنجبر

 

در خور دانش اميرانند و فرزندانشان

تو چه خواهی فهم کردن از کتاب ای رنجبر؟

 

مردم آنانند کز حکم و سياست آگهند

کارگر کارش غم است و اضطراب ای رنجبر

 

هر که پوشد جامه نيکو بزرگ و لايق اوست

رو، تو صدها وصله داری بر ثياب ای رنجبر

 

جامه ات شوخ است و رويت تيره رنگ از گرد و خاک

از تو می بايست کردن اجتناب ای رنجبر

 

هر چه بنويسند حکام اندر اين محضر رواست

کس نخواهد خواستن زيشان حساب ای رنجبر

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرود انترناسیونال به زبان اسپانیولی

https://www.youtube.com/watch?v=mZqZ4U7uZk4
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
یکم ماه مه سال ۲۰۲۱ برابر با روز جهانی کارگر
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱٤۰۰ خورشیدی و یکم ماه مه سال ۲۰۲۱ برابر با روز جهانی کارگر .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چامه: "ای رنجبر" با آوای طوبی برزگر

https://i.ganjoor.net/a2/10803.mp3
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرود انترناسیونال به زبان روسی

https://www.youtube.com/watch?v=t8EMx7Y16Vo
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرود انترناسیونال به زبان کردی

https://www.youtube.com/watch?v=Wxhbj9LVAx8
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرود انترناسیونال به زبان پارسی

http://www.mobarez-k.com/arshiv/wp-content/uploads/2019/04/International-Farsi.mp3
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
یکم ماه مه برابر با روز جهانی کارگر
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ خورشیدی و یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ برابر با روز جهانی کارگر
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواندن سرود انترناسیونال به زبان های فرانسوی و ماندارین از سوی چند هنرمند در یک کنسرت

https://www.youtube.com/watch?v=PZlD5RXkeuA
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرود انترناسیونال سروده کارگری فرانسوی به نام اوژن پوتیه Eugène Pottier به زبان فرانسوی به همراه متن این سرود به زبان فرانسوی در لینک زیر

https://www.youtube.com/watch?v=kEZhCB8KdWw
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی و یکم ماه مه سال ۲۰۱۹ برابر با روز جهانی کارگر است، خجسته باد این روز بر همه کارگران و رنجبران و دهقانانی که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنند و جهان انسان ها با کار آنها ساخته می شود.

هرگز از آسمان سود بر زمین نمی بارد و این کار است که سود را می سازد اما در سیستم سرمایه داری بهره ای که کارگران و رنجبران و دهقانان از این سود می برند چیست؟ بهره آنان هیچ است و سود به دست آمده از کار رنجبران به جیب سرمایه داران و زرسالاران ریخته می شود!

اما همواره این چنین نخواهد ماند و در فرجام تاریخ جهانیان به بهره برداری برابر و مشترک انسان ها از دارائی های سرزمینشان (کمونیسم) در سایه عمومی سازی (سوسیالیسم) و در کشور بی مرزی به نام کره زمین که در سایه تک میهنی (انترناسیونالیسم) برپا خواهد شد خواهند رسید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی و یکم ماه مه سال ۲۰۱۸ برابر با روز جهانی کارگر است، خجسته باد این روز بر همه کارگران و رنجبرانی که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنند و جهان انسان ها با کار آنها ساخته می شود، در فرجام تاریخ یک کشور در همه جهان به جای خواهد ماند، کشوری به نام کره زمین و مرزبندی های ناسیونالیستی میان کشورهای گوناگون از میان خواهند رفت و این رسیدن جهانیان به تک میهنی یا انترناسیونالیسم است و مردم آن کشور یکتا از دارائی های آن کشور یکتا مشترک و یکسان بهره برداری خواهند کرد و این رسیدن جهانیان به کمونیسم است! آری، فرجام جهان رسیدن به تک میهنی و کمونیسم جهانی است!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، کسی که برابر اعتراف خودش در کشور کانادا زندگی می کند و در کشور کانادا: ( ..... جا برای وقت گذراندن کم ندارد ..... ) و کارش در آنجا وقت گذرانی و خوشگذرانی است و نیازی هم به کار کردن ندارد روشن است که وابسته به سرمایه داری و بورژوازی است! چنین کسی برابر نوشته های خودش در تارنمای ایران گلوبال یک ناسیونالیست پان ترک هم هست و ناسیونالیست ها از آریاپرست ها و پانفارس ها گرفته تا پان ترک ها و پیروان پان های رنگارنگ دیگر وابسته به سرمایه داری و بورژوازی هستند و همگان آشکارا می توانند ببینند که گفته ها و نوشته های چنین کسانی با خواسته های مردم دردمند و درمانده و گرسنه ایران از بنیاد بیگانه هستند! اینان دردها و رنج های مردم ندار و بی پول را نمایندگی نمی کنند اما می خواهند خود را نماینده مادرزاد ترک ها جا بزنند! کسانی که از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند سخنانی .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیگر این شخص با نام قلابی تبریزی شورش را در این سایت در اورده است. این دیگر مسخره بازی است همه چیز را اینجا لوس کرده است. ادم همه چیز را بالا می اورد. این توحین به شعور خوانندگان این سایت است این شخص قلابی همه چیز را و همه کس را اینجا مسخره کند و به ریش همه به خندد. البته منظور بنده این نیست مخالف دیدکاه من است نه. این شخص هیچ چار چوبی ندارد
حره کات این شخص مخالف یا مواق نیست بلکه مسخره کردن است. و گر نه شیرینی بحث در مخالف و مواق بودن است .نقد کردن است و حتی در مواقعی ممکن است یکی از کوره در بره توحین کنه این نورمال است. حتی در میدان غار تهران لاتها هم کم و بیش به اطرافیان حرمت قائلند . و نمی توانند مردم را دست بیندازند.اقای توکلی این ویروس چیه ول کردی توی این سایت؟؟ حداقل برای حرمت خودتان خوب نیست باور کن ما می فهمیم.و گرنه در کانادا جا برای وقت گذراندن کم نیست عزیز
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز یکم ماه مه سال ۲۰۱۶ برابر با روز جهانی کارگر است، خجسته باد این روز بر همه کارگران و رنجبرانی که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنند و جهان انسان ها با کار آنها ساخته می شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هومن :تبریز پرستی واذربایجان پرستی وپرستش مردم متمدن وفرهنگ ساز اذربایجان چه ترک چه بومی چه ارین با هر رنگ پوست ونزاد مگر میهن پرستی نیست چرا نباید بزرگان را به نام شهری که ازان بپا خواسته اند نام نبریم مرگ ایران مجموعه ای از شهرها وروستاها ونزادها و زبان های مختلف نیست ایا اوردن نام انها و بزرگداشتشان میهن پرستی نیست ایا قدردانی از ترک های نجیب وفرهنگ ساز میهن پرستی نیست ایران ایران شما یعنی حکومت وسرمایه ها بدون توجه به مردمان رنگارنگ ایران این میهن پرستی نیست چشم داشت ناپاک به مال مردمان رنگارنگ ایران است و شهوت سلطه بر انان وبه بردگی کشیدن انان وتبدیل انها به امتی توده وار وبی هویت و بیزبان وبی نزاد است .نمیتوان از میهن پرستی حرف زد ولی مردم متمدن وفرهنگ ساز را وهویت زبانی نزادیشان را نپرستید وتنها هویت تحمیلی حکومت های غاصب را پرستید این ایران پرستی نیست حکومت پرستی است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن این همه احساسات برای چه؟ چرا سعدی و حاقظ را در موقع ذکر نام آنها به عنوان سعدی شیرازی و حاقظ شیرازی این همه احساساتی نمیشوید ولی موقع گفتن پروین اعتصامی تبریزی فشار خون شما به بالا میرود؟ شادروان پروین اعتصامی هم همچون سعدی و حافظ زبان مادریشان ( فارسی ) نبوده ولی به زبان فارسی شعر گفتند. هیچ وقت یادتان نرود زبان مادری سعدی و حافظ فارسی نبوده ولی آنها متولد شیراز و شادروان اعتصامی متولد تبریز هستند...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفن شناسنامه جعلی تبلیغ نفرمائید .شادروان پروین اعتصامی نخست یک شاعر ایرانی است که د رتبریز بدنیا امده است ویک ایرانی میهن پرست بود .