نگاهی اقتصادی در این موقعیت خاص !

اگر فرض را بر این مبنا قرار دهیم که توافق برجام با همه فراز و نشیب ها چنانکه افتد و دانی صورت گیرد ، باز هم به دلیل آنکه در لیست سیاه FATF با لجاجت شورای سالمند تشخیص که مصلحت را ندانسته و برمبنای منافع کوتاه مدت گروهی با نگاه غیر ملی تعریف میکند ...قرار داریم ، مبادلات بانکی و ارزی تسهیل نشده و انتظار برای تغییرات محسوس در نرخ ارز خارجی و بتبع آن فراهم شدن آرامش نسبی برای برنامه ریزی و آینده نگری که توقعات را بالا میبرد ؟ ساده لوحانه بنظر می رسد .

 

 نگاهی اقتصادی در میان این همه غوغای بظاهر انتخاباتی !( ضیاء مصباح )

اول : تورم به عنوان یک معضل نهادینه شده و پایدار - طی سنوات اخیر با درایت متولیان اقتصادی متخصص فرهیخته بابرخورداری از  بورس (امثال آقایان دکترای اقتصاد توکلی و رضائیان ) مستقر درمرکز پزوهش های مجلس و اطاق فکر نظام فاقد نظم و برنامه پیوسته ،البته نه در حد و جایگاه کشور پیشرو این مقوله یعنی « ونزو ئلا » با کمال افتخار دو رقمی مانده  و باعث شده قدرت خرید ریال (که نتوان پول ملی اش نامید ) کماکان بعد از اندکی توقف ، پایین آمده و ارزش اسمی و رسمی آن  کاهش یابد-  که البته با داوطلبی فدا کارانه یکی از این آقایان برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری انهم برای چهارمین بار، با اعتماد بنفس کامل ، امید بهبود امور اقتصادی ! حاکم بر این ملک و ملت که متعلق به ادمیان در اوایل شناخته نمیشد ؟ میرود  . 

دویم : متغیرهای مختلفی  از جمله عوامل اقتصادی و سیاسی ، همچنین  سیاست‌های داخلی و خارجی بانک مرکزی با حضور همه مد یران پاک دست قبلی که اتهامات وارده به انان همین روزها تکذیب شد و عملکرد حکومت در تعیین نرخ ارز نقش مهمی داشته و  در تعیین قیمت آن موثر هستند همچنانکه تا کنون   به کم شدن ارزش پول داخلی انجامیده است ؟!

سیم : بسیاری از نهادها و بنگاه‌های فرادولتی عامل مهمی در افزایش تورم به حساب می‌آیند زیرا برابردستور در بودجه صاحب رد یف بوده ودر کمال اسودگی ! دخالتی در تولید ناخالص داخلی ندارند و حسابرسی و تراکنش های مالی‌ آنها برای دولت مشخص و شفاف نیست و فقط به افزایش تورم در کشور دامن می‌ زنند که نیست مگراحساس خدمت به جیب مبارکشان !آنهم در وضعیتی که مطلقا پاسخگوئی در قبال برخورداری از بودجه عمومی و اعطای اختیارات کلان در بسیاری زمینه ها وجود ندارد  .

چهارم : کسری بودجه سال جاری بیقین  بر روی چگونگی  قیمت و برابری ارز  موثر خواهد بود زیرا این سند که بایستی معتبر ترین شناخته شود ! بر اساس  ضرورتها برامده از نگاه به منافع ملی تنظیم  نشده  و جنبه عملیاتی و تطبیق با واقعیات را نمی یابد .

پنجم :احیای برجام و شکل‌ گیری تفاهم با همه حواشی از نوع : افشا گری های هشیارانه اقای ظریف ، محدود یتهای غیر ملموس ایشان ، قدرتمندی میدان در مقابل علم دیپلماسی ، برخوردهای شدید نظامی اخیر اسرائیل ، تخریب زیر ساخت های فلسطینیان و باز سازی انها با همراهی دوستان ؟استمرارو ادامه  نشست های ناشی از تامل در نوشیدن جام زهر دویم  ، شرایط اجتماعی سیاسی داخلی شاید از همه مشخص تر حضور اقایان مسئول و پاسخگوی افت ارزشها ، منزلت های اجتماعی ، نابودی اخلاق و ارزش پول رایج در عرصه پر آب و چشم انتصخابات و....هر چند با همه این احوالات  سخت !  با خوش بینی همراه شده ، اما بازگشت منابع ارزی  امکان پذیر نخواهد بود و دیدگاههای  افراد در این خصوص با واقعیت‌ها هم خوانی نداشته و انتظار کاهش قیمت ارزهای خارجی با این کم و کیف  غیر واقعی مینماید .

 اگر فرض را بر این مبنا قرار دهیم که توافقات برجام با همه فراز و نشیب ها چنانکه افتد و دانی  صورت گیرد ، باز هم به دلیل آنکه در لیست سیاه FATF  با لجاجت شورای سالمند تشخیص که مصلحت را ندانسته و برمبنای منافع کوتاه مدت گروهی با نگاه غیر ملی تعریف میکند ...قرار داریم ، مبادلات بانکی و ارزی  تسهیل نشده و انتظار برای تغییرات محسوس در نرخ ارز خارجی و بتبع آن فراهم شدن آرامش نسبی برای برنامه ریزی و آینده نگری  که توقعات را بالا میبرد ؟ ساده لوحانه بنظر می رسد .

منبع: 
اخبار روز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: