مبارزه با فساد یا حذف مدیران بلوچ

چرا همزمان چندین مدیر بلوچ در چابهار (کردی و چاکرزهی) و زاهدان (عبدالقادر پربار) و تهران (عبدالوهاب شهلی بر) توسط سپاه اخراج و یا دستگیر می شوند؟

صرفنظر از ادعاهای سپاه در موارد مشخص و بدون قضاوت حقوقی (چون گر حکم شود که مست گیرند؛ در شهر هر آنکه هست گیرند) بلافاصله بعد از اتمام مراحل نهایی قرارداد بیست و پنج ساله با چین, و الحاق کل شهرستان چابهار به منطقه آزاد چابهار و طرح ایجاد شهرهای موشکی و مسکونی جدید در سواحل مکران از جمله شهر تیس توسط چین و طرح توسعه سواحل مکران و آمایش سرزمینی و غیره, سپاه تصمیم گرفته است مدیران بومی بلوچ را حذف کرده و اینگونه القاء کند که مدیر بومی بلوچ فاسد و ناکارآمد و ضعیف است. لذا نباید از مشارکت مردم بومی در مدیریت استان یا کشور سخن گفت و مدیریت را باید به سپاه و سپاهیان سپرد که مثلا فسادستیز هستند. به همین دلیل مدیرعامل منطقه آزاد چابهار و معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد چابهار را دستگیر کردند. هم زمان شهردار سابق زاهدان را نیز دستگیر کردند. هم زمان دکتر عبدالوهاب شهلی بر مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی در تهران را نیز برکنار کردند.

 آیا همه اینها اتفاقی است؟ آیا سپاه که خودش "ام الفساد ء مفسدین" است می خواهد با فساد مبارزه کند یا این آغاز کنترل و قبضه کردن کامل و مطلق بلوچستان توسط سپاه به نیابت از چین و روسیه است؟ باید هوشیار بود و مسائل را از زاویه دیگری نگریست. زیرا گر حکم شود که مست گیرند؛ در شهر هر آنکه هست گیرند

 عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: