آ. ائلیار

آ. ائلیار
2017/6/15 دموکرات چیلیق یا تورکچولوق(دموکراتیسم یا ترکیسم )
2017/6/9 حقوق آلماغین بئش اصلی- پنج اصل حقوق خواهی
2017/6/8 حادثه ی « داغش درتهران» درگیری رابوتاها
2017/6/6 آی آتا - ای پدر - شعری از شهناز غلامی
2017/5/27 نفی دموکراسی، اثبات دیکتاتوری، برخوردی جهانی
2017/5/25 تکلیف فعال آزاد اندیش آذربایجانی با راست افراطی
2017/5/21 انتخاب خوب
2017/5/18 نگاهی به افکار محمد امین رسول زاده
2017/5/13 حذف دگر اندیشی
2017/5/12 تحریم "انتخابات" ریاست جمهوری (نه به خامنه یی، نه به اصلاح طلبان یک سانتی متری)
2017/5/11 باتلاق، و انتخابات شورای شهرهای اورمیه و سولدوز
2017/5/9 چرده ک چیلیق، عوام چیلیق، ترک چولوق( هسته گرایی، عوام گرایی، ترکیسم)
2017/5/7 پاسخ به یک دعوت
2017/5/4 جریانهای راست و چپ در جنبش آذربایجان
2017/5/1 برای رهایی خود رأی بدهید
2017/4/28 ایران گلوبال اولگوی یک سایت دموکراتیک - تخطئه ی آن تخطئه ی دموکراسی ست
2017/4/28 با کشتار نمی توان مبارزه حق طلبانه پیش برد-جیش العدل و مبارزه ی رفع تبعیض
2017/4/22 پیرامون یک برخورد حاشیه یی
2017/4/19 ننه جون، و سیلی اردوغان بیخ گوش مرکل
2017/4/14 ما و استراتژی غولها 2
2017/4/12 ما و استراتژی غولها
2017/4/4 سئوگی-قورتولوش فلسفه سی- فلسفه هومانیسم رهایی بخش
2017/3/20 چاخماق ÇAXMQ
2017/3/16 معنی نام اورمیه : ÖZ YURDUM ; UR-MU
2017/2/23 احزاب کردی تیشه به ریشه ی همبستگی دو خلق آذربایجان و کردستان زده اند
2017/2/21 نقد خبر باز پخش تجاوز 11 نفره به یک کودک، و اشاره به قتل ستایش دخترک افغان
2017/2/19 ناقوسها برای که به صدا درمیایند
2017/2/11 مسئله ی انقلاب و پشیمانی از آن
2017/2/6 سه کلنگی ها : K3
2017/2/1 اشرف ( دهقانی) ماهینی سی-«ماهینی» ، برای اشرف دهقانی، از کرامت دانشیان
2017/1/31 معنی نام آذربایجان AZ-ƏR -BAY-QAN
2017/1/14 دیباچه ای بر پیوند سومری و ترکی 5- و متن کامل
2017/1/5 SUMER GIZI دختر سومری( LAMMA)
2016/12/29 Lamma قسمت 9 - ورود- Giriş
2016/12/19 در حاشیه ی سخنان م.سحر و ف سخن
2016/12/11 LAMMA قسمت 8 دروازه ی سر زمین بی باز گشت Gedər-Gəlməz-Qapısı
2016/12/8 آراز-آراز
2016/12/3 در باره ی جعل شعری تحت عنوان « وطنیمیز ایران- میهن ما ایران»
2016/12/1 LAMMA قسمت 6 İM-DU-GUD- و ORMAN 7
2016/11/25 Lamma قسمت 4 MUD و قسمت 5 NAM
2016/11/23 مبارزه با « ساختار استثمار و تبعیض» حاکم بر ایران، وظیفه هر انسان، هر کمونیست
2016/11/17 Lamma - لاما- قسمت 2 و3 Uruk
2016/11/15 سخنی با « نژاد جویا»
2016/11/11 Lamma - لاما
2016/11/4 فراکسیون ترکان ، مسخ جنبش رفع تبعیض، رویش فاشیسم
2016/11/1 کاریزماها و بت ها را بشکنید
2016/10/23 استوانه ی منسوب به کوروش و تبلیغات ایرانیست ها
2016/10/6 نگاه زبان ( سومری -ترکی) 4
2016/10/1 نفی دولت-ملت شدن خلقها، نژاد پرستی ناسیونالیسم حاکم در ایران
2016/9/28 مکائیل مشفق( Mikail Müşfiq) شاعری دگر اندیش
2016/9/25 مبارزه و سیاست استفاده از اختلافات دولتها
2016/9/20 آزادی یا جنگ داخلی ( راه حل مسئله ملی در ایران)
2016/9/19 Xum-baba خوم بابا
2016/9/16 تضاد حزب - دولت
2016/9/15 ننه جون به مکه میرود
2016/9/13 استراتژی کردستان بزرگ، جبنش خلق کرد و دیگر خلقها
2016/8/21 اشو
2016/7/28 بارابارلیق-آزادلیق، نه فارسیزم-نه ترکیزم
2016/7/26 پیام فاجعه ی مونیخ به ایرانیان
2016/7/24 گرایش راسیستی علی دیوید و تبعیض دیدگی تاریخی در ایران
2016/7/23 اجازه بدهید به خاطر همه ی جوانان قربانی شده سوگوارباشیم
2016/7/21 "جز فارسی همه ی زبانها را از بین می بریم"- قصۀ کوشاد
2016/7/18 کودتای اردوغان علیه دموکراسی
2016/7/16 درسهای کودتای ترکیه
2016/7/13 طعم نگاه
2016/7/8 ضرورت تشکیل جبهه ی متحد جنبش آذربایجان
2016/7/6 سیاست توسعه طلبانه ی ناسیونالیسم کرد آفرینده ی فاجعه ی آینده
2016/6/30 آیا در شرایط کنونی، مسئله ملی راه حل نظامی دارد؟
2016/6/27 چپ و جنبشهای رفع تبعیض
2016/6/23 پدیده ی « فعالان منفرد» در جنبش چپ ایران
2016/6/16 « استان ارومیه»، اسم رمز شب ، برای اشغال آذربایجان
2016/6/13 تبعیض، مارکس ، ایرانیسم
2016/6/10 ما دیکتاتورهای کوچک
2016/6/9 نقاش - Mikail Müşfiq
2016/6/7 پیوندی بین زبان سومری و ترکی هست؟ 3
2016/6/2 گامهای وحدت چپ
2016/5/31 پاسخ به " رسانه ی ایران»
2016/5/31 حفظ تمامیت ارضی یعنی حفظ کشتارگاه ملل
2016/5/30 "وندالیسم (Vandalism ویرانگری و وحشیگری ) قومی"، واکنش شونیسم فارسی به مسئله ملی در ایران
2016/5/30 باخیش -نگاه- از شریفه جعفری
2016/5/24 سلطه ی یک فرهنگ یا شکوفایی فرهنگ مشترک
2016/5/21 پیرامون مدیریت سایت ایران گلوبال
2016/5/17 ترانه ی 1944 از Jamala
2016/4/2 Uşağım - کودک من - Mein Kind
2016/3/27 Gülüşün gilas rəngli لبخندت به رنگ گیلاس
2016/3/15 Die Erde unter meinen Füßen spüren زمین زیر رد پاهای من-Hellen Shirly
2016/3/6 سیاست ما و مسایل خانه و همسایه
2016/3/5 Əyə istərsən çağırasan məni اگر میخواهی صدایم کنی
2016/2/28 21 میلیون «نه!» به نظام حاکم
2016/2/27 در نگارش زبان ترکی آذربایجان 2
2016/2/26 خامنه یی، روحانی، تحریمیها: بیشترین رأی از آن چه طیفی ست؟
2016/2/25 نقدی بر دعوت فرخ نگهدار جهت شرکت در انتصابات ایران
2016/2/22 انتصابات ایران و استراتژی نیروها
2016/2/17 در نگارش زبان ترکی آذربایجان
2016/2/11 کودتا در پروسه ی انقلاب
2016/2/5 چرا انقلاب شد و برای چه؟
2016/1/31 فداییان درماورای غبار زمان
2016/1/29 Yolçu- راهی
2016/1/24 انتخابات : شرکت یا عدم شرکت
2015/12/2 اینان جنبش عدم خشونت آذربایجان را به لجن کشیده اند
2015/11/14 سیاست حمایت از اسلامیستها را قطع کنید
2015/11/13 مویه کن سرزمین محبوبم، اسارت قربانیان خرد را
2015/11/10 اهداف سیاست توهین به آذربایجان
2015/11/5 ZAMANA - زامانا
2015/10/28 شلوار کردی یا سیاست کردستان بزرگ
2015/10/22 Toz qatları 15 - Ekiz لایه های غبار15 - همزاد
2015/10/18 خط - Xətt
2015/10/16 سانسور عقیده در ایران گلوبال
2015/10/14 آزادی را هراسی از جیغ کرکسها نیست(خط لاتین آذربایجان و شونیستها)
2015/10/11 Toz qatları 14 - Zamana لایه های غبار14 - زامانا
2015/10/2 زخمها F. Kərimli : Yaralar
2015/9/29 Kafka və Həyula 2 کافکا و هیولا
2015/9/21 کافکاها وهیولا Kafkalar və Həyula
2015/9/19 دیدار با کافکا- Kafka ilə Görüş: Fatimə Kərimli
2015/9/16 دوست دارم F. Kərimli: Sevirəm
2015/9/5 پیام سرگشاده به کانون نویسندگان ایران در داخل و خارج و جامعه ی فرهنگی-سیاسی
2015/9/3 وقتی راسیسم ایرانی گیج میشود
2015/9/1 صمد در قلب من-صمد کونلومده
2015/8/26 چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟ قسمت دوم
2015/8/20 راسیسم فرهنگی در ایران معاصر
2015/8/17 نگاهی به نوشته ی یک «آکادمیسین»
2015/8/13 «اقوام آسیانی» حلقه ی مخفی در تاریخ رسمی ایران
2015/8/11 پرسشهایی پیرامون ادبیات ترکی آذربایجان
2015/8/8 هویت تراشی برای خلقها، تلاشی قلبها
2015/8/2 وحدت چپ یا جبهه ی چپ؟
2015/7/30 حرکت ترکیه و جنبش حق طلبانه ی آذربایجان
2015/7/28 توزقاتلاری 13- باشقا دنیا: لایه های غبار-جهانی دیگر
2015/7/17 مسخ نامه ی صمد آقا(همایون سنجری)
2015/7/3 اولدوز و عمو
2015/7/3 «دلایل اثباتی عملی بودن تز جدایی آذربایجان » کدام اند؟
2015/6/30 اریش فرید: هرچه هست همان است- Nəysə odur
2015/6/28 نیروهایی که باید برنامه ی «کنترول انقلاب آینده و کسب قدرت» را روی میز خود بگذارند
2015/6/26 نقد صمد بهرنگی
2015/6/22 ?Ĉu Vi Volas Danci -میخواهی برقصی؟- ایستیر سن می اوینویاسان ؟
2015/6/16 گاو مشدی حسن مرده، دیگر شیردهت نیست
2015/6/10 «آذری ست، ترک نیست»؛ مارک راسیستها برسینه ی من
2015/6/6 چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟
2015/6/2 توزقاتلاری 12- لایه های غبار( پادگان)
2015/5/23 آیا ورغون اؤکوز - گاونر، شیفته ی ماه - ترانه ای به زبان اسپرانتو
2015/5/22 زبان مخفی دختران ترکی زبان آذربایجان qızların gizli dili
2015/5/19 هم عقیده نه، تحمل همدیگر، و راهی به سوی همزیستی
2015/5/16 ننه جون و شاطر آقا
2015/5/10 آذربایجان به انتخابات مجلس دهم چگونه می تواند برخورد کند؟
2015/5/5 برخی باریک بینی ها درمبارزه ی برابری حقوقی
2015/4/30 هویت و ادبیات
2015/4/27 چنگ در چهره (برخورد ایرج مصداقی)
2015/4/23 جیلوها -به مناسبت صدمین سال قتل عام مردم آذربایجان غربی توسط داشناک های ارمنی
2015/4/19 مسئله راسیسم و تبعیض دیدگان
2015/4/14 گنتر گراس غول ادبیات متعهد و معترض درگذشت
2015/4/11 راسیسم فارسی- افراط گرایی من آذربایجانی