برای حفظ نظام دستمال های سرخ و سبز به دستمال یزدی گره خوردند

بحران اتحاد شیشۀ عمر نظام را بیمه کرد.
قرص حفظ نظام برای درمان بحران اتحاد به بازار اپوزسیون عرضه شد.
مراقب باشید جانشین " مدحی " فیلم تان نکند.
هشدار دلار به ریال؛ از من نترس، از جمشید بسم الله بترس!

 برای حفظ نظام دستمالهای سرخ و سبز به دستمال یزدی گره خوردند.

***

در جاده سازی برای حفظ نظام همۀتابلوها " گردش براست " شدند.

***

از زیر دامن بحران اتحاد، سیاست حفظ نظام بیرون زد.

***

وقتی جام شربت جایگزین جام زهر می شود، سهم  سرآشپز محفوظ  است.

***

آزادی وقتی فهمید " اتحاد " آلت دست قرار گرفته، پاسپورت پناهندگی اش را تمدید کرد.

***

چپ، مابین تابلوهای گردش براست، خود را گم کرده است.

***

وقتی برای حفظ نظام تئورسین های خارج نشین نسخه می پیچند، دارویش  را بیت رهبری مجانی عرضه می کند.

***

جام شربت به جام زهر گفت:تو شرفیاب شو، من در خدمت مردم خواهم بود.

***

نظام وقتی فهمید اپوزیسیون پیر شده، ترسش ریخت.

***

بحران اتحاد شیشۀ عمر نظام را بیمه کرد.

***

قرص حفظ نظام برای درمان بحران اتحاد به بازار اپوزسیون عرضه شد.

***

مراقب باشید جانشین مدحی " فیلم تان نکند.

***

هشدار دلار به ریال؛ از من نترس، از جمشید بسم الله بترس!

 

ی. صفایی

چهارم نوامبر 2012

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیاست دستمالی وخ...ا...ه مالی سیاست روز است مخصوصا برای انها که اصلا سیاست را فن خ...ا...ه مالی میدانند هروز به دستمالی به یک رنگ خ...ا...ه های روستاییان شیعه حاکم یا غیر حاکم را میمالند سال 57 با دستمال سرخ کیانوری نگهدار کشتگر سال های بعد با دستمال سبزباز نگهدار کشتگر موسوی کروبی این افراد همیشه بجای اینکه از مشت شان وفریادشان استفاده کنند چون مشتی ندارند وهیچ وقت هم در زندگی فریادی نزده اند همیشه دنبال خ...ا...ه ای در حکومت ویا تنبان روستاییان شیعه هستند تا انرا بمالند برای تنوع هم هی رنگ دستمال ها را عوض میکنند نیروهایی هم هستند که روزی مشتی اهنین را بر این خ...ا...ه ها ودستمال های نوازش کننده انها خواهند کوبید و خ...ا...ه روستایی حاکم ودست نوازش گراوپزیسیون نمارا زیر مشت خود له خواهند کرد وخون کثیف هردو گروه را به جهان خواهند پاشید.مشت آهنین شهریگران