شهری که روزی زیبا بود با مردمانی شاد!
25.05.2022 - 20:21

 

بنای عظ

یم سست بنیادی در آبادان فرو می ریزد . ده نفر در زیر بتن های بزرگ مدفون می شوند.صداهائی مبهم اززیرصد ها تن خاک وسیمان بگوش میرسد .

مردم با چنگ دندان با هر چیز که دستشان می آید زمین را می کاوند. صدائی مقطع از زیر خاک مادرخود را می خواند."مادرکجائی؟مادر کمکم کن! جرعه ای آب ."صدا از میان بتون های شکسته از لابلای مفتول های آهنی عبور می کند مادر صدای فرزند را می شناسد خود را زمین می کوبد."نجاتشان دهید !پس کجاست این نیروی امداد .آیا وسیله ای نیست که این بتون غول آسای آوار شده بر فرزند هایمان را بر دارد ؟"مادر ضجه می زند اما چنین امکانی نیست.

تمامی شب در کنار حفره ای که صدای فرزندش از درون آن بگوش میرسیدچمباتمه زده اشگ می ریزد .هیچ فریاد رسی نیست.امداد گران چگونه قادرند بتون های چند صد تنی را بدون ماشین آلات جا بجا کنند؟ آن چه فراوان است نیروی ضد شورش است! ماشین های پوشیده در زره که بجای ماشین آلات حفاری ،خاک برداری دور تا دور ساختمان ویران "مترپولتین" صف بسته اند. یگان ویژه است با تمامی ادوات سرکوب.

نیرو های امنیتی در میان مردم می چرخند. تنها مشغله ذهنی آن ها چگونگی سرکوب ومهار کردن مردم بی رمقی است که در میان درد واندوه اشگ می ریزند، آه می کشند.هشدار می دهند که جمع نشوید شعار ندهید .

استان بتمامی فقیر تر از این است که در چنین شرایط اضطراری قادر بیاری مردم باشد .

استانی که ثروتمند ترین بخش این سرزمین است. خوابیده بر روی دریائی از نفت وگاز"طلای سیاه" .اما دریغ که ازاین ثروت طبیعی جز تنگ دستی،جز ویرانی،جز سرازیر شدن ثروتشان به دستگاه حکومتی چیزی نصیبشان نگردیده است .

هنوز بعد سی سال ویرانی های جنگ ترمیم نیافته .ویرانی ،فقر زاغه نشینی ،آوارگی هزاران جوان! کوچ کردنشان در زمان جنگ به دیگر شهر ها که دیگر برگشتی نبود .چرا که حکومت برنامه ای برای باز سازی ، برای ایجاد شغل ،برای درست کردن فضائی نشاط بخش نداشته وندارد.

دستگاه عریض وتاویل دولتی با گماشته گانی فاسد تنها وظیفه اش سازمان دهی غارت ،گشودن دست دولت برای چپاول وتامین هزینه های گزافی است که زیر عنوان امنیت بخوان" امنیت حکومت اسلامی" صرف هزینه های حزب الله ،فلسطین ،سوریه وده ها پروژه گوناگون می شود! چپاول بدون سوال.

چپاولی که توسط دست اندر کارهای حکومت، سرداران پروار شده سپاهی، امنیتی ها ،نمایندگان گوش بفرمان مجلس که ازتریبون مجلس حنجره برای خامنه ای پاره می کنند. همراه با ده ها نهاد ریزودرشتی که مزد تملق ،چاپلوسی و بی مقداری خود می گیرند و نان بخونابه مردم درد کشیده این شهر می زنندصورت می گیرد.

حکومت کوچکترین همدردی با ماتم زدگان این فاجعه ندارد .رادیو تلویزیون دستورکفایت بحث را دریافت کرده! دادستانی ومراجع قضائی وظیفه بهم آوردن سروته قضیه رابرعهده گرفته اند. دستگاه قضائی که یدی طولا در اعدام معترضان و حمایت از دزدان ،فراری دادن و زیر چتر حمایت خود گرفتن آن ها را دارد سخت در کار دروغ پردازی و ازصحنه خارج کردن دانه درشت های مسبب این فاجعه است.

براستی چه شد آن شهر زیبائی که در دوره نوجوانی ما آرزوی رفتن به آنجا را داشتیم؟ شهری شاد و پراز نشاط وخنده با مردمانی خون گرم! شهری زیبا با آن بوارده های منظم غرق در گل ،مشجر. با آن شب هائی که صدای گرم آغاسی از دیگر شهر این استان می گفت؟ از شب کارونش، از گلباران و دختران زیبا روی آن .چگونه در انقلابی کور تمامی این خوشی ها بیک باره رخت از میان بربست وبانگ ضجه و نوحه مداحان ابن الوقت جای شعر وموسیقی چنگ وچگانه را گرفت ؟ براستی چگونه بود داستان این سقوط ؟

صدای گرفتار شدگان در زیر آوار ضعیف تر و ضعیف تر می شود. مادر از پای افتاده وبیرمق تنها ناله می کند . در پایتخت نمایندگان مجلس انقلابی گمارده شده توسط رهبر! رئیس مجلس انقلابی را بار دیگر بریاست بر می گزینند ."جماعت علی" نهاد مردمی که تلاش می کرد در حد وسع خود یاری رسان بینویان باشد!توسط دستگاه "غذا" غیر قانونی می شود و مرد خود شیفته ای بنام رهبر مستضعفان جهان تکیه داده بر صندلی بالای مجلس! جمع دزدان وکلاشان مجلس انقلابی را بحضور می پذیرد و... .

ادامه دارد .ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما