سوال : آیا این صحنه ها تکرار خواهد شد؟ آغاز "جنبش خاکستری" ٩٢

آغاز "جنبش خاکستری" ٩٢ ـ آتش زیر خاکستر = جنبش خاکستری که در زیر خویش آتش پنهان دارد
پـــــیــــرم و آرزوی وصـــــل جـــــوانـــــان دارم / خــانـه ویـران بــود و حــســرت مـهـمــان دارم
عشق باقی به سر و موی سر از غصه سپید / زیــر خــاکــســتــر خــود آتــش پــنــهــان دارم

آغاز "جنبش خاکستری" ٩٢ ـ آتش زیر خاکستر   =  جنبش خاکستری که در زیر خویش آتش پنهان دارد
پـــــیــــرم و آرزوی وصـــــل جـــــوانـــــان دارم    /   خــانـه ویـران بــود و حــســرت مـهـمــان دارم 
عشق باقی به سر و موی سر از غصه سپید        /       زیــر خــاکــســتــر خــود آتــش پــنــهــان دارم 
کاش قید پـسـران خـواسـتـمی پـیش از وقـت        /       مـــن کـــه اصـــرار بـــه آزادی نـــســـوان دارم 
آفــت جــان کـســان عــشــق بــود یـا پــیـری      /        چـه کـنـم مـن کـه هـمـین دارم و هـم آن دارم 
هــمــچـــو آن آهــن از کـــوره بـــرون آمــده ام   /       کـه بـه سـر پـتـک و بـه زیر تـنـه سـنـدان دارم 
نیست یک لحـظه که از تـو یاد تـو فارغ بـاشم     /       گـر چـه پـیرم مـن و در حـافـظـه نـقـصـان دارم 
جــرم از غــیـر و عــقـوبــت مـتــوجــه بــر مـن    /       حــال ســبــابــه اشــخــاص پــشــیـمـان دارم 
شـعـر بـد گـفـتـن و نسـبـت بـه رفـیقـان دادن         /        یــادگــاریــســـت کــه از مــردم رفسنجان دارم 
هـمـه "یاران خــراسان" مــن اهـلـنـد و ادیـب  /     بی سبب نیست به سر عشق "خراسان" دارم 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.