"رادیکالیسم"الهه بقراط و کیهان لندن!

این شایعه هیج ربطی به چپی ها نداشته است ؛ در واقع مخالفین همایون درتیم کیهان لندن سعی کردند با این کار" سد" همایون را از جلوی پای نشست پاریس بردارند اما نا خواسته موضوع این اختلاف سیاسی را به موضوع مهم discourse مباحت در جنبش سیاسی مبدل کرده اند .
"کیهان لندن علاقمندان زیادی پیدا کرد ولی از دهسال پیش بدین سو دیگر بتدریج نقش خود را در جنبش سیاسی ایران به دلیل حضور صد ها سایت و هزاران وبلاگ سیاسی از دست داد چرا که بشکل کاغذی و هفتگی ماند و معلوم نیست چرا علیرغم اینکه دارای سایت است خود را...

 شایعه بقراط در فضای دمکراسی اینترنتی عمر زیادی نیافت و مثل برف در آفتاب سوزان دیجتال آب شد ودر زمین فرو رفت اما او با این کارمتاسفانه به اعتبارنویسند گی خود لطمه زد.

در ج مقالات متعدد در ایران گلوبال بویزه مصاحبه داریوش همایون ؛ محسن کردی، بهروز خلیق ، شهلا فرید و دهها کامنتی که در پای مقالات نوشته شد ، نشان داد که موضوع و منبع این شایعه ریشه در اختلافات سیاسی در بین خود طرفداران نظام پادشاهی داشت و این شایعه هیج ربطی به چپی ها نداشته است ؛ در واقع مخالفین همایون درتیم کیهان لندن سعی کردند با این کار" سد" همایون را از جلوی پای نشست پاریس بردارند اما نا خواسته موضوع این اختلاف سیاسی به موضوع مهم discourse مباحت در جنبش سیاسی مبدل شده است .

بقول محسن کرد از طرفداران نظام پادشاهی است در نوشته اخیر خودمطرح کردکه :

" از طرفی اخیرا تماسهایی از جانب جمهوری اسلامی با برخی افراد اپوزیسیون گرفته شده است. (این کسان خود به نگارنده گفته اند که با آنها تماس گرفته شده است اما من نام این کسان و تعدادشان را برملا نخواهم کرد. از این رو شایعه الهه بقراط چندان هم بی پایه نمی تواند باشد).

جالب است که محسن کردی هم کار ژورنالیستی می کند و قلم روان وواقعگرایی هم دارد و دقیقا می داند تماس هایی گرفته شده ولی علنا می گوید که نام این کسان را بر ملا نخواهد کرد ولی بقراط ندانسته ، شایعه می پراکند ولی در پاسخ منتقدان می گوید:

"ژورنالیسم آزاد هیچ خُورده بُرده ای از هیچ حزب و گروه و فرد و مقامی ندارد. خود را موظف به پاسخگویی به هیچ کس و هیچ نهادی، چه حکومت و چه اپوزیسیون، نمی داند.!.."

اشتباه ویا عمل غیر اخلاقی کار بقراط این بود که ایشان با وجود اینکه می دانست موضوع اساسا اختلاف سیاسی است ودرستی و یا نادرستی شایعه به طرفداران نظام پادشاهی مربوط می شود ولی ایشان که از نام واقعی تماس گرفته شدگان بی اطلاع بود یا عمدا از ذکر نام انان خودداری نمود ولی معلوم نیست چرا این کاسه کوسه مشروطه خواهان بایستی بر سر اکثریتی ها و توده ای ها شکسته شود ؟!!شاید بقراط آگاهانه برای فریب نیروهای رادیکال در جنبش سیاسی از جمله چپ های رادیکال و مجاهدین با این اسم رمزوارد می شود .

از سوی دیگر کسانی که در چند سال گذشته مقالات بقراط را مطالعه کرده اند ؛ بخوبی می دانند که ایشان با ربط و بی ربط به "اکثریت " ستیزی و توده ای ستیزی دامن می زند . بقراط با این روش در واقع جنبش سیاسی را فریب می دهد در حالی از اتحراف و یا اشتباهات سیاسی این دو سازمان 25 سال گذشته است وامروز بقایای این سازمان در جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارند

بنابراین "رادیکالیسم" بقراط نه تنها از جنس چپ و یا جمهوریخواه نیست بلکه ازنوع رادیکالیسم کیهان لندن است که بجز سرنگونی تام و تمام جمهوری اسلامی و برقراری نظام پادشاهی چیز میانه ای را نمی جوید!

 از سوی دیگر بنظر می رسد تیم کیهان لندن با خط مشی بر اندازی رژیم در همراهی با تیم صدای امریکا ؛استراتزی رئیس جمهور بوش را پی می گیرد و دادن عنوان ژورنالیسم آزاد به کیهان لندن مبالغه آمیز است.

 

 کیهان لندن ژورنالیسم آزاد و یا ارگان سیاسی ؟!

 خانم بقبراط نوشته است:

 "کیهان لندن اما بنا بر درکی که از ژورنالیسم آزاد دارد، با بازتاب نظرات مختلف و مخالف تا کنون از کاهش خود به یک «ارگان» جلوگیری کرده است"

بر کسی پوشیده نیست که کیهان دکتر مصباح‌زاده در قبل از انقلاب روزنامه رسمی نظام شاهنشاهی بود که بدون صلاح دید ماموران ساواک مطلبی چاپ نمی کرد وقتی شاه سرنگون شد؛ کیهان به لندن مهاجرت کرد و هفتگی شد در موضع اپوزیسیون قرار گرفت والبته نه بعنوان یک "ارگان" حزبی بلکه ارگان دمکراتیک طرفداران پادشاهی که همچنین چتری شد که بخش سوسیال دمکرات شده چپ استالینی سابق را پوشش داد . بهر حال این هفته نامه کاغذی علاقمندان زیادی پیدا کرد ولی از دهسال پیش بدین سو دیگر بتدریج نقش خود را در جنبش سیاسی ایران به دلیل حضور صد ها سایت و هزاران وبلاگ سیاسی از دست داد چرا که بشکل کاغذی و هفتگی ماند و معلوم نیست چرا علیرغم اینکه دارای سایت است خود را اونلاین و به روز نمی کند بنابراین ان راننده تاکسی برلینی ؛ لندنی و... که در کنار کامپیوتر اش صاحب دستگاه ارزان قیمت چاپگر می باشد طبیعتا ترجیح می دهد که تازه تیرن مقالات را از داخل سایت مورد علاقه اش پرینت می کند ؛تا اخبا رو مقالات کهنه شده را بخواند ؛ حداقل در خارج کشور علاقمندان به مسایل سیاسی اینگونه سایت های را به نشریه هفتگی ترجیح می دهند .

و سرانجام اینکه خبرنگار در جهانی که پاردایم ها عوض شده وسرعت و شتاب در تغییر بی اندازه زیاد شده است, تعریف نویی یافته است چرا که در جهان دیجتالی که میلیونها دوربین متصل به اینترنت در ان موجوند ؛ واقعا چه کسی است که مهمترین اخبار افشاگرانه و سرنوشت ساز را به خبرگزاری های جهان مخابره می کنند ؟ خبرنگاران حرفه ای یا مردم عادی کوچه بازار !

بنابراین به خانم بقراط توصیه می کنم یا کیهان دکتر مصباح‌زاده را اون لاین کنید و یا خود را به ژورنالیست اینترنتی ارتقاء دهید !

روزگاری بود که رادیو بی بی سی نبض سیاسی جهان را در دست داشت ولی امروز این سایت BBC است که گفته می شود بیش از یک میلیلرد با در روز کلیک می شود

  

در حاشیه

 موارد پیش می اید که موضوهای جالبی در حاشیه اتفاق می افتاد که درس اموزاست بطور مثال بهروز خلیق مقاله "سقوط ازاد" را در ایران گلوبال خواند ولی پاسخ به این مقاله را طوری تنظیم کرد که انگار در کیهان لندن خوانده است و پاسخ بقراط را که نوشت ابتدا ان را به اخبارروز داد و سپس در ایران گلوبال چاپ شد در حالی اخبارروز مقاله مورد نقد را درج نکرده بود!!!

تلاش نیوز که سایتی مشروطه طلب است پاسخ خلیق را چاپ کرد و از درج "سقوط ازاد " خودداری نمود در حالی که لوگو تلاش نیوز در سایت بقراط خود نمایی می کند و روزگاری نه چندان دور این دو در یک جبهه بوده اند وهر دو "تلاش " می کردند که چپ های سر براه و دمکرات را به اتحاد با مشروطه خواهان فرا بخوانند وآن طرف تر دکتر عبدالستار دوشکی که روزگاری با مشروطه خواهان در یک کاسه توت فرنگی می خوردند علت "انحراف " استاد همایون را دروجود زن و شوهر تلاشگر می بیند بگونه ای ربط می دهد که خواننده گنجکاو بی خبر از همه جا در بخش اظهار نظر نام زن و شوهر را از مسئول سایت جویا می شود وکاربر ساده تر ازمن تصور نماید که آن زن و شوهر شاید بقراط و شوهرش باشدو...

از حق نباید گذشت که الهه بقراط قلم خوبی دارد و اصولب و فن مقاله نویسی را می داند و بدرستی در نوشته هایش رعایت می کند ولی حیف که مطالب اش تکراری شده و چنگی به دل نمی زند در حالی ترجمه های بسیار راون و مفیدی را ارائه کرده است ؛ نگاه کنید به "گفتگو با نازنین افشین جم "

سرانجام بقراط در نوشته اخرش خبر داد که پاسخ بهروز خلیق را در کیهان لندن چاپ نمود و ثابت کرد که نوشته منتقدین سر از سطل زباله این هفته نامه درنمی آورد !

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.