بخش پایانی کنفرانس وحدت چپ: جمعبندی

در این بخش آقای نادر عصاره از گروه تدارک بحثهای نظری پروژه وحدت چپ، جمعبندی بحثهای کنفرانس را ارائه داد.
سپس تعدادی از شرکت کنندگان کنفرانس در باره این جمعبندی به اظهار نظرات خود پرداختند.
به این ترتیب کنفرانس به کار خود خاتمه داد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.