معرفی کتاب: رواداری

معرفی کتاب: رواداری
آنچه در عراق، سوریه، افغانستان، ایران، نیجریه، اوکراین و سایر کانونهای جنگ میگذرد، نشان میدهد، ما خوشبینانه رسالت روشنگری (Enlightenment) را پایان یافته تلقی کردیم و تبلیغ، ترویج و تلاش در جهت نهادینه کردن دموکراسی و رواداری، در کار سیاسی، نظری، هنری، ادبی و فرهنگی ما، جای شایسته خود را نداشته است.

 

آنچه در عراق، سوریه، افغانستان، ایران، نیجریه، اوکراین و سایر کانون‌های جنگ می‌گذرد، نشان می‌دهد، ما خوشبینانه رسالت روشنگری (Enlightenment) را پایان یافته تلقی کردیم و تبلیغ، ترویج و تلاش در جهت نهادینه کردن دموکراسی و رواداری، در کار سیاسی، نظری، هنری، ادبی و فرهنگی ما، جای شایسته خود را نداشته است.

بی‌شک عمده‌ترین مسئله جنبش‌های سیاسی، نظری، ادبی و فرهنگی در ایران و در خاورمیانه و جهان، رواداری است. بشر سرانجام ناچار است، به همدیگر گوش کند و همدیگر را درک کند و مناقشات خود با احترام به عقاید دیگران با روش‌های قهرپرهیز حل کند. هیچ راه حل قهرآمیز برای مناقشات بین انسان‌ها وجود ندارد.

اوضاع کشورهای در حال رشد، بی شباهت به درگیری‌های سده ۱۷ میلادی در اروپا نیست. ترویج و توجیه رواداری و اثبات ضرورت بی‌قید و شرط آن، برای توده‌ها و سیاستمداران یک وظیفه مبرم و دائمی همه ماست.

من سال‌های اخیر پیرامون رواداری در فرهنگ و ادب ایران و روند نهادینه شدن رواداری در غرب پژوهش و نتیجه پژوهش‌هایم را در کتابهائی که پیوند آنها در زیر می‌آید، گردآوری کردم. نسخه الکترونیکی آن را می توانید مجانی از سایت من دریافت کنید و نسخه چاپی آنرا می‌توانید از کتابفروشی بخرید.

بسیار خوشحال می‌شوم که در معرفی این کتابها بکوشید و نظرات انتقادی و پیشنهادهای بهبود آن‌ها را از طریق پست الکترونیکی زیر برایم بنویسید.

ahad.ghorbani@gmail.com

 رواداری در فرهنگ و ادب ايران

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_in_Persian_
Culture_and_Literature/TiPCaL_E03_a.pdf

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_in_Persian_
Culture_and_Literature/TiPCaL_E03_b.pdf

http://mezerah.com/product.html/toleration-in-persian-culture-and-literature-by-ahad-ghorbani-gothenburg-sweden-maaz-publisher-2008?category_id=54

 روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه‌شدن رواداری  در غرب

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_
Development_in_West/Tolerance_in_West_VOL1.pdf

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_
Development_in_West/Tolerance_in_West_VOL2.pdf

http://mezerah.com/product.html/tolerance-in-west?category_id=62

 احد قربانی دهناری

۲۵ خرداد ۱۳۹۳

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.