فردا جوانان ایران زمین حرام بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند!

چهارشنبه سوری امسال که امروز در آستانه ی آن قرار داریم ، مصادف گردیده است با اوج گیری مجدد جنبش سبز ملی ایران و آغاز فروپاشی حکومت دینی در ایران

 

ترس و وحشت از مردم ایران سر تا پای رژیم فاسد و رو به زوال جمهوری اسلامی را فرا گرفته است . هراس از برپائی خیزشی دیگر و این بار قدرتمند تر و کوبنده تر از پیش در شب چهارشنبه سوری ، شریعت مداران حاکم را بر آن داشته است که فتوای حرام بودن چهارشنبه سوری را صادر نمایند ، که اتفاقاً این فتوا را باید به فال نیک گرفت چونکه می تواند عزم و اراده ملت ایران و بویژه نسل جوان این کشور را برای هرچه با شکوه تر برگزار نمودن چهارشنبه سوری و جشن های نوروزی امسال استوارتر سازد .

یک هفته پیش ، هراس جمهوری اسلامی از خیزش زنان ایران به مناسبت روز جهانی زن ، خیابان های تهران و شهرستانها را به پادگان تبدیل کرد ، اینک معلوم نیست که جانیان حاکم بر میهن ما ، فردا شب که قرار است ملیون ها جوان ایرانی در هر کوی و برزن فریاد آزادیخواهی خود را با شعله های آتش چهارشنبه سوری در آمیزند چه خواهند کرد ؟ آیا برای به اجرا درآوردن فتوای آیت الله مکارم شیرازی و سایر تهی مغزان ضدبشر و ضد ایرانی ، بر سر هر کوی و برزن تانک و توب مستقر خواهند کرد !؟

یکی از معنانی واژه سوری درزبان فارسی باستان ، رنگ سرخ است و چهارشنبه سوری اشاره به سرخی آتشی است که نیاکان ما در آخرین چهارشنبه هرسال ، شب را در کنار شعله های گرمی بخش آن ، با شادی و رقص و پایکوبی به روز می رساندند و سرخی آتش را به چشمه ی حیات بخش خورشید جهان تاب می سپردند و سپس به استقبال جشن های با شکوه و شادی بخش نوروزی می رفتند . در روزگاران قدیم ، پیش از آنکه به زور و ضرب شمشیر و کشتار های وحشیانه ، فرهنگ خون و مرگ و ماتم را برسرمین ما مسلط شود و پیش از آنکه فرهنگ شادی و نشاط و عشق و زندگی با فتوای شریعت مداران حرام گردد ، نیاکان ما مردمی بودند که معنی عشق و شادی و ارزش های عناصر طبیعت را می فهمیدند ، با آن زندگی می کردند .و برای هریک احترام قائل می شدند . منادیان مرگ و ماتم و روضه خوانی ، قرن ها دراین سرزمین بر سر هر منبر و محراب ، جشن های شادی آفرین ایرانیان را نکوهش کردند و آنان از برافروختن آتش در شب چهارشنبه سوری برحذر داشتند که : "این آتش برخلاف شرع مقدس و دین مبین اسلام و یاد آور آئین آتش پرستی است "! اما قرن ها موعظه وتهدید برای خاموش کردن آتش چهارشنبه سوری مؤثر واقع نگردید و پدران ما ، جشن های زیبای نوروزی و آتش چهارشنبه سوری را ازنسلی به نسل دیگر سپردند تا رسید به نسل من و شما یعنی نسل انقلاب بهمن 1357 خورشیدی ، نسلی که از بد حادثه دیو را فرشته انگاشت و به امید آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی ، این بار با دست خود ، قومی وحشی و ضدبشر و ضدایرانی را برسرنوشت خویش مسلط گردانید ، قومی که برای ویران ساختن ایران از اعماق چاههای جمکران سر در آوردند و دین و دولت را به هم آمیختند تا همه چیز و از جمله هویت ایرانی مردم این سرزمین را در"اسلام ناب محمدی"! خود ذوب نمایند .

دستاربندان سیه دل و مرگ آفرین که قرن ها در رکاب شاهان مستبد و خودکامه خدمت کرده و خطبه های "ظل السلطان"ی را بنام آنان خوانده بودند ، از فردای تأسیس حکومت اسلامی که تمام قدرت دولتی و پول نفت ایران را به چنگ آورده بودند از همان ابتدا ، مذبوحانه تلاش فراوان کردند که چهارشنبه سوری و سایر سنت های زیبای ایرانیان را به "خرافه پرستی" ! منتسب سازند و مردم ایران را از برپا نمودن آئین های نوروزی برحذر دارند ، ولی هرچه در این راه بیشترتلاش کردند مردم این سرزمین و بویژه نسل جوان ایران در حفظ و نگهداری آئین های زیبای باستانی خود بیشترکوشیدند تا جائی که امروزه این جشن ها و بویژه جشن چهارشنبه سوری به پرچم مقاومت ملی و مبارزه ای برای احیای فرهنگ و تمدن ایرانی در مقابل توحش و بی فرهنگی حکومت ضدایرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است .

سخن آخر : چهارشنبه سوری امسال که امروز در آستانه ی آن قرار داریم ، مصادف گردیده است با اوج گیری مجدد جنبش سبز ملی ایران و آغاز فروپاشی حکومت دینی در ایران ، در هفته گذشته صدها تن از مادران ، خواهران ، همسران و دختران ایرانی که علیه تبعیض ها و تحقیر های قانونی و غیر قانونی به خیابان آمده بودند مورد ضرب و شتم اراذل و اوباش حکومت اسلامی قرار گرفتند ، پیش از آن نیز در روزهای 25 بهمن ماه و اول اسفند ماه ، خیابانهای تهران و شهرستانها شاهد خیزش مجدد مردم ایران برای بزیز کشیدن خامنه ای از عرش نیمه خدائی بود.

بیت کودتا با این امید که مقاومت مردم را در هم شکند ، آقایان موسوی و کروبی و همسران شان که طی ماههای اخیر به نمادهائی از مبارزه آزادیخواهانه مردم تبدیل شده اند را همراه با هزاران زن و مرد ایرانی به بند کشده است ، در مراسم چهار شنبه سوری ، فرصتی است که آزادی تمامی زندانیان سیاسی و ازجمله آقایان موسوی وکروبی و همسرانشان مطالبه شود .

فردا که چهار شنبه سوری است جوانان ایران در مقابل رژیم خون ریز خامنه ای دست بالا را خواهند داشت . جبهه چهار شنبه سوری به چند شهر و چند خیابان محدود نمی گردد ، سرتاسر ایران و هر کوی و برزنی می تواند در این شب میدان قدرت نمائی و طرح مطالبات جنبش آزادیخواهانه تمام ایرانیان در مقابل رژیم جمهوری اسلامی باشد . شب چهار شنبه سوری ، اراذل و اوباش جمهوری اسلامی در محاصره ملیون ها جوان ایرانی قرار خواهند گرفت که در جای جای این سرزمین به سنت دیرینه و برای برگزاری این جشن کهن از خانه های خود بیرون خواهند آمد و در کوچه ها و خیابانهای سرتاسر ایران جاری خواهند شد و در پرتو شعله های آتش به شادی و رقص و آواز و مرگ بر دیکتاتور خواهند پرداخت . فردا نیز لرزه دیگری بر اندام پوسیده و فرتوت جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و این لرزه ها آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا زمان لرزه بزرگ که در حقیقت لحظه فروپاشی کامل رژیم ضد بشر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی فرا رسد . آن لحظه دور نیست . خامنه ای و جانیان پیرامون او چاره ای ندارند که هرشب با کابوس این لرزه ها به خواب روند تا لحظه ی مرگ شان فرا رسد .

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.