مباحث پروژه «وحدت چپ» در کنگره چهاردهم - بخش پایانی

پروژه وحدت چپ یکی از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود. در روز دوم کنگره اعضاء و میهمانان نظرات خود را با شرکت کنندگان در میان گذاشتند. شبکۀ صوتی – تصویری رسانه مباحث کنگره حول موضوع وحدت را در چند بخش گزارش خواهد کرد. این بخش از گزارش حاوی سخنان داریوش پارسا، توران همتی پیرامون پروژه وحدت چپ ودر پایان سخنان موافقین و مخالفین قرار پیشنهادی شورای مرکزی پیرامون « وحدت چپ » به کنگره چهاردهم پیش از رای گیری میباشد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: