خساراتی که اصلاح طلبانی نظیر اکبر گنجی به جنبش سیاسی خارج وارد کرده اند

در 10 سال اخیر تعداد زیادی از وبسایتهای ایرانی مستقل در خارج کشور تعطیل شده اند و این تعطیلی ها بیشتر مرتبط است با زندگی دست اندرکاران آنها که توسط اصلاح طلبان از کار در مؤسسات حقوق بشری و خبری و زنان در خارج کشور بیرون رانده شده اند و ممکن است فکر کنید فعالیت آن وبسایتها به فیسبوک منتقل شده

 اما واقعیت آن است که آن فعالان از گردونه خارج شده اند و دلیلش هم فشار مالی بوده است. همچنین برنامه های آن رسانه ها توسط اصلاح طلبان قبضه شده و حضور مخالفان اصلاح طلبان را در رسانه های فارسی زبان بین المللی کنترل می کنند و تازه این همه خسارتی نیست که به اپوزیسیون خارج زده اند.
چشمگیرترین فرد قابل ذکر در میان اصلاح طلبان آقای اکبر گنجی (1) است که خود را اصلاح طلب نمی نامد اما در بدو ورودش آگهی بزرگی با همکاری تشکیلات نایاک در نیویورک تایمز چاپ کرد و در آن خواستار قطع بودجه و تعطیلی بخش فارسی شبکه خبری صدای آمریکا شد. مخارج آن آگهی در نیویورک تایمز که در قامت مقاله منتشر شد هزاران دلار بود. جالب است که هدف آن حمله بیرون انداختن مخالفان اصلاح طلبان از صدای آمریکا، رادیو فردا و رسانه های مشابه و قطع کمکهای مالی به بسیاری از مؤسسات حقوق بشری مخالفان اصلاح طلبان بود؛ و در پی آن نه تنها رادیو فردا که از زیرمجموعه صدای آمریکا و تحت مدیریت عالی شخص خانم ستاره درخشش است (2)، تعطیل نشد بلکه مرتب مقالات آقای اکبر گنجی را با پرداخت پول به ایشان منتشر کردند و البته در مقابل آقای اکبر گنجی و همکارانشان در نایاک دیگر در نیویورک تایمز آگهی گرانقیمت به شکل مقاله در صفحه اول با درخواست تعطیل کردن شبکه فارسی صدای آمریکا منتشر نکردند چون به هدف خود رسیده بودند.
لطماتی که اصلاح طلبان به فعالیتهای حقوق بشری در خارج بویژه در 8 سال گذشته زده اند هنوز مورد ارزیابی اپوزیسیون مترقی قرار نگرفته است. بارها پیشنهادهایی نظیر آنچه از سوی این قلم دو ماه پیش در آغاز خیزش 96 مطرح شد، ارائه شده اما اصلاح طلبان که در ظاهر مخالف تحریم هستند در محافل مختلف بین المللی از توجه به طرح های اینگونه جلوگیری می کنند و عملاً منابع کمک به فعالیتهای حقوق بشری، مدنی و سیاسی در خارج را نابود کرده اند و یا که تصرف کرده اند. آیا چنین طرح ها بهتر می تواند به اپوزیسیون و جنبش مردم کمک کند یا امثال آگهی آقای اکبر گنجی در نیویورک تایمز که هدفش جهت دادن همه منابع مالی خارج کشور به سوی ایشان و بقیه اصلاح طلبان خجالتی بود و سخنشان درباره تعطیل کردن صدای آمریکا که در ظاهر بخاطر استقلال طلبی جنبش سیاسی ایرانیان بود، در واقعیت برای دستیابی به منابع صدای آمریکا نظیر رادیو فردا و سوء استفاده از آن منابع مالی و خبری بود. لطفاً دقیق پیشنهاد این قلم را که در دی ماه 1396 برای کمک مالی به اپوزیسیون و مردم ایران مطرح شد در پانویس مطالعه و خود قضاوت کنید (3).
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دوم اسفند ماه 1396
February 21, 2018
پانویس:
1. درباره آقای اکبر گنجی
https://goo.gl/NanMEa
2. درباره خانم ستاره درخشش
https://goo.gl/DvoyV8
About Ms. Setareh Derakhshesh
https://goo.gl/unHwsT
3. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-...
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: