گروهی که برای سلفی با احمدی نژاد خود را خفه نمودند،هشت سال کجا بودند؟


نمی دانم و درک اینکه آن جماعت در لحظات تحویل سال تلاش می نمودند ،جزء نفراتی باشند که در کنار یک جلاد و جانی و نابودگر یک کشور سلفی بگیرند برایم قابل هضم نبوده و سخت است.
می خواهند آن تصویر را به کدام دوست ،فامیل و همسایه نشان دهند، و بگویند باچه نابغه حیله گر فاسدی در یک قاب سال جدید را آغاز نمودند!
شوآف هایش تمامی ندارند این بار هم برای جلب ترحم ملت خواب زده به زیارتگاه سر پل تجریش رفت تا بزنگاه سال تحویل در معرض دید مردم باشد،

نمی دانم و درک اینکه آن جماعت در لحظات تحویل سال تلاش می نمودند ،جزء نفراتی باشند که در کنار یک جلاد و جانی و نابودگر یک کشور سلفی بگیرند برایم قابل هضم نبوده و سخت است.
می خواهند آن تصویر را به کدام دوست ،فامیل و همسایه نشان دهند، و بگویند باچه نابغه حیله گر فاسدی در یک قاب سال جدید را آغاز نمودند!
شوآف هایش تمامی ندارند این بار هم برای جلب ترحم ملت خواب زده به زیارتگاه سر پل تجریش رفت تا بزنگاه سال تحویل در معرض دید مردم باشد،اما این بار برعکس سال گذشته بدون رحیم رمال و حمید دزده!
شلوغ و پر از صدا و در آن میان گروهی که خود را پاره می کنند تا با یک تیر خلاص زن،بازجو ،جلاد و شخصی که، در طی هشت سال ایران را به ورطه ورشکستگی همه جانبه رهنمون نمود!صدای زنی که به دیگران التماس می نمود دور او را خلوت کنید تا سلفی شان بهتر شکل بگیرد،مانند کشیدن ناخن به روی صورت مردمی که هشت سال خفت،خواری و تنگدستی معیشتی را تحمل نمودند.
شوربختانه باید بگوییم این که به مردم ایران می گویند مردمی با حافظه ی تاریخی ضعیف درست مصداق رخداد سه شنبه بیست و نه اسفند ماه است.
حال فرض را بر این می گذاریم که آنهایی که با زور و فشار به سایرین تلاش داشتند تا خود را به حلقه اول محمود بازجو برسانند،هیچ یک مطالعه و آگاهی از این انگل نداشته اند که پیش از شورش 57در روستای محل تولدش چقدر خزعبلات خمینی را تکثیر نمود تاذهن مردم عوام را مسموم نماید.
بعد از شورش هم خود را به تهران رساند و مانند بسیاری خود در نقش مومن مسجد ندیده در کمیته جا نمود، تا با شغل آدم فروشی و خبر چینی مدارج ترقی را یک به ده طی نماید.آنجا بود که شایستگی و حرام زادگی اش را به آخوند خلخالی و سران اطلاعات ثابت نمود !و همزمان با تصدی پست بازجو در اوین و دادگاههای غیابی و فرمالیته خلخالی دجال ،به منسب تیر خلاص زنی در اعدام های اوایل شورش 57رسید.
آنقدر در شقاوت و قصاوت بی نظیر بود که به پست های حساس و کلیدی در سرکوب های کردستان و آذربایجان منصوب شد،در آنجا بود که با اسفندیار رحیم مشایی یا همان رحیم رمال آشنا شد و بعدها چون در قتل ها و کثافت کاری ها شریک بودند به رابطه فامیلی خود مبادرت ورزیدند.
در همین گذر ضلع سوم این سفاکان هم با ورود حمید بقایی کامل شد !به شهرداری تهران هم قناعت نداشتند.
در سال هشت و چهار که با پوشیدن آن کاپشن معروف به مناظرات قدم می گذاشت،مردم عام خسته از گرانی،تبعیض و درماندگی تصور نمودند این یکی دیگر از جنس خودشان است که ناجی شان خواهد شد.اما زهی خیال باطل این مردک هم از جنس ناجور بی صفتان آخوند بدتر بود که جلوی دوربین ها نون و پنیر سق می زدند و پس پرده ریخت و پاش سکه های طلا به راه بود!
بلی همان موش مرده ایی که شب تحویل سال دنبال جلب ترحم مردم کم حافظه بود،600میلیارد دلار از ثروت مملکت را یک شبه هاپولی کرد،برداشت های بی سند و مدرک از حساب صندوق ذخیره ارزی که برای روز مبادا بود به جیب زد،دکل و نفت کش نفتی را بالا کشید!همه را با هم دستی آن دو نفر،برادرش و پسرش در بانک های آمریکای جنوبی و ونزوئلا و صنعت ساخت و ساز سرمایه گذاری نموده اند.و پول های نفتی بابک زنجانی که در حساب های افراد غیر در مالت،مالزی و چند کشور دپو نمودند.
بلی این گوشه ایی از شاهکارهای رهبر فرقه زنبیلیه بود که بیان نمودم تا جماعتی که این فرد و نزدیکان اش را در این روزها رویت می نمایند ،فریب سیاه نمایی ایشان نشود و خود را برای گرفتن عکس سلغی به آب و آتش نزنند !هر زمان که ایشان را رویت نمودند تنها با تکرار این پرسش که میزان خسارت زمام داری این خائنان به ایران بیشتر بوده است و یا زمانی که چنگیز خان مغلول چند قرن پیش و در نبود اینترنت و دنیای گسترده اطلاعات به ایران حمله کرده بود؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: