ریشه های اعتراض در اقلیم اهواز

برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترنشنال، میزگردی با شرکت یوسف عزیزی بنی طرف، تقی رحمانی، جعفر هاشمی، کورش زعیم و بیژن مهر درباره اعترضات مردم عرب در ایران

منبع: 
سایت تلویزیون ایران اینترنشنال

         

 

نظردهی با فیسبوک: