هشدار معنادار وزیر خارجه ایران خطاب به مخالفین جمهوری اسلامی

جواد ظریف خطاب به مخالفین جمهوری اسلامی می گوید:
1- همه در یک کشتی نشسته ایم
2- هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی، بلکه ایران است
3- خیال نکنند بعضی ها اگر جمهوری اسلامی رفت آن ها می آیند.
4- امروز ایران با این وضعیت جغرافیایی هدف است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: ما در ایران از اصولگرا و اصلاح طلب، بی خط، مخالف جمهوری اسلامی و مخالف دولت، همه در یک کشتی نشسته ایم. وزیر امور خارجه خطاب به اپوزسیون برانداز برونمرزی (مخالفین جمهوری اسلامی) گفت: خیال نکنند بعضی ها اگر جمهوری اسلامی رفت آن ها می آیند؛ امروز ایران با این وضعیت جغرافیایی و موجودیت عظیم و پرافتخار تاریخی و با این مردم، توانمندی و ذخایر و آینده درخشان هدف است و ما همه با هم این هدف را ناکام می کنیم. هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی و نه دولت روحانی، بلکه ایران است. این ایران است که مانع بعضی اهداف و تمایلات است . می خواهند ایران را نابود کنند.

سوال: آیا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به فروپاشی ایران منجر خواهد شد؟ مطلقا خیر!
پس چرا عده ای هدفمند در درون و خارج از کشور می خواهند القاء کنند فروپاشی نظام جمهوری اسلامی مساوی است با فروپاشی ایران؟ چرا و به چه دلیلی این هراس افکنی کاذب را شایعه می کنند؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: