امید 83!


امشب شاهد حدود یک ساعت هنر نمائی رضا پهلوی در برنامه ای به نام "میدان" در تلویزیون ایران اینترناشنال بودم. در فضائی بسیار مدرن و در حضور مهمانانی به شدت شیک، خوش لباس و البته دست چین شده، خانم پانته آ بهرامی که از تلویزیون من و تو به اینجا کوچ کشیده است، تا توانست کوچه باز کرد تا شیفتگان شازده به رییس شان پاس گل بدهند و در پایان برنامه هم، همگی با کف زدن های ممتد و ایستاده، تا دقایقی آقای گل شان را عزت چپان کنند.

امید 83!
امشب شاهد حدود یک ساعت هنر نمائی رضا پهلوی در برنامه ای به نام "میدان" در تلویزیون ایران اینترناشنال بودم. در فضائی بسیار مدرن و در حضور مهمانانی به شدت شیک، خوش لباس و البته دست چین شده، خانم پانته آ بهرامی که از تلویزیون من و تو به اینجا کوچ کشیده است، تا توانست کوچه باز کرد تا شیفتگان شازده به رییس شان پاس گل بدهند و در پایان برنامه هم، همگی با کف زدن های ممتد و ایستاده، تا دقایقی آقای گل شان را عزت چپان کنند.
در میان همه حضاری که وظیفه کاشتن توپ و دادن پاس در محوطه جریمه را بر عهده داشتند، یکی اما بی نظیر و شاهکار خلقت بود. نیما راشدان که زمانی در سایت های چپ هنر نمائی می کرد، در نطقی مشمیز کننده رضا پهلوی را امید 83 میلیون ایرانی نامید. پاسخ همراه با ناخرسندی پهلوی به نیما که شما سوال نکردید، بلکه کامنت دادید، مرا بی اختیار به یاد فخرالدین حجازی انداخت و آن مجیز گویی در محضر خمینی و تشر خمینی که ازغلظت ربع حجازی بر افروخته شده بود ویاد آن حکمت افتادم که شخصیت ها دو بار ظهور می کنند و بد بخت آنهائی که باید شاهد نسخه کمدی قهرمانان ترا ژیک باشند.
جدای از این، در فکرم که این رسانه چه بدهکاری به مردم ایران دارد، که اینجور برای نجات مان هزینه می کند؟ ظاهرا ایران اینترناشنال در سایه دست و دل بازی سعودی ها، دو-سه برابر حقوق متعارف را به برنامه سازان و مجریان با تجربه و صاحب نام پیشنهاد می کند و مشغول دروی کادرهای ورزیده از میان رسانه های خارج از کشور است و اگر کار به همین منوال ادامه یابد، درب رسانه هایی حتی در قد و قواره بی بی سی هم در نتیجه از دست دادن کادر و مخاطب، تخته خواهد شد و تنها این رسانه می ماند و "میدانی" که در آن برایمان رهبر و سیاست تولید می کنند و برای 83 میلیون ایرانی، امید!

برگرفته از: 
فيس بوك نويسنده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: