دیدار رئیس کمیته دولتی آذربایجان با گروه کودکان در استکهلم

آقای فواد مرادزاده رئیس کمیته دولتی دیاسپورا در جمهوری آذربایجان با گروه کودکان انجمن فرهنگی ساف در استکهلم دیدار کرد در این مراسم او شاهد هنرنمائی گروه کودکان از جمله رقص کوههای شوشا بود که توسط چهار تن از کودکان آذربایجانی با لباسهای ملی آذربایجان صورت گرفت

آقای فواد مرادزاده رئیس کمیته دولتی دیاسپورا در جمهوری آذربایجان با گروه کودکان انجمن فرهنگی ساف در استکهلم دیدار کرد در این مراسم او شاهد هنرنمائی گروه کودکان از جمله رقص کوههای شوشا بود که توسط چهار تن از کودکان آذربایجانی با لباسهای ملی آذربایجان صورت گرفت او در این مراسم هدایایی به کودکان داد و متقابلا از طرف کودکان به او مدال تقدیر و شایستگی داده شد او خطاب به حاضران در این مراسم گفت « هدف ما حمایت از شماست که در کشورهای خارجی زندگی می کنید اما دلهایتان برای آذربایجان می طپد» او همچنین از اینکه در استکهلم فرصت دیدار با کودکان با استعداد آذربایجانی یافته است اظهار خوشوقتی کرد در این مراسم همچنین سئواد دادش زاده مدیر انجمن فرهنگی ساف از آقای فواد مرادزاده به خاطر دیدار با کودکان تشکر و قدردانی کرد از شما دعوت می شود به گزارش دیداری این مراسم که به زبان تورکی آذربایجانی است توجه فرمائید

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: