انفجار در چابهار تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشته است