اعتراض مهمانداران هواپیمایی ایران ایر به شرایط کاری خود

گروهی از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران ایر صبح امروز در اعتراض به شرایط کاری خود

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: