گفتگو کانال جمهوری ایرانی با مهرداد درویش پور در نقد پروژه ق

گفتگو کانال جمهوری ایرانی با مهرداد درویش پور در نقد پروژه ققنوس
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: