نوروز فرخنده سال (1398)

سال تازه (1398) را به همه هم میهنان و پارسی زبانان شادباش می گویم.

بهاران خجسته باد!

سال تازه (1398) را به همه هم میهنان و پارسی زبانان شادباش می گویم.

امید که سال نو، سال استقرار صلح و امنیت در سراسر گیتی و مستقر شدن یک نظام سکولاردموکراتیک و بر پایه حاکمیت قانون در سرزمین مان ایران باشد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

1 فروردین 1398

http://www.savepasargad.com/2019-Nowruz/Nowruz-ansari.htm

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: