ضرورت ایجاد “ستادهای خودمدیریت همبستگی ملی با سیلزدگان کشور”

هدف از تاکید بر این ضرورت, پاسخ به نیاز فوری یاری رسانی ملی و سراسری به سیلزدگان و نیز دعوت از کنشگران سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و ۔۔۔ برای گام مشترک برای همکاری و همبستگی ملی در کف خیابان است۔

ضرورت ایجاد “ستادهای خودمدیریت همبستگی ملی با سیلزدگان کشور”

 آوریل 22, 2019

 

سیل در آغاز بهار امسال کشور را فرا گرفت و خسارات جبران ناپذیری به هموطنان ما وارد کرد۔
بر همگان آشکار است که سیاست های ویرانگرانه حکومت اسلامی, مردم را در برابر سیل خلع سلاح کرده است۔ حکومت حتا از فاجعه سیل هم بهره بردای سیاسی – نظامی کرده و گروه های تروریستی همجنس خود را در مناطق سیلزده, بمنظور سرکوب اعتراضات شهروندان مستقر کرده است۔
حکومت اسلامی چون 40 سال گذشته, نه می خواهد و نه می تواند نیازهای جامعه ایرانی را حل کند۔
از اینرو وظیفه انسانی و ملی ما ایرانیان است که مستقل از حکومت به داد شهروندان سیلزده بشتابیم۔
واقعیت این است که سرمایه و ثروت ملت در انحصار شبکه های مافیایی حاکم است و تا هنگامی ملت آنها را از دست حکومت خارج نکرده و کشور فاقد حکومتی مردمی هست, ما با همبستگی ملی برای یاری به سیلزدگان می توانیم در کنار آنها باشیم و در حل مشکلات آنها شریک شویم۔
از اینرو پیشنهاد می شود با ایجاد “ستادهای خودمدیریت همبستگی ملی با سیلزدگان کشور”, اقدام برای کمک رسانی نقدی و جنسی به هموطنان مان را هدفمندانه در دستور کار قرار دهیم۔
“ستادهای خودمدیریت همبستگی ملی برای یاری به سیلزدگان”, همانگونه که از نام آن پیداست, مستقل بوده و هیچگونه وابستگی به هیچ دولت داخلی, خارجی ویا ارگان ها و سازمان های آزادی ستیز, غیر دمکراتیک و ضد مردمی نمی توانند داشته باشند۔
این ستادهای خودمدیریت در محلات و شهرهای مختلف می توانند بمثابه نهادهای مستقل عمل کنند و نیز از طریق ایجاد ارتباط با یکدیگر, برای پاسخگویی به نیازمندی های شهروندان سیلزده همآهنگی ایجاد کنند۔
هدف از تاکید بر این ضرورت, پاسخ به نیاز فوری یاری رسانی ملی و سراسری به سیلزدگان و نیز دعوت از کنشگران سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و ۔۔۔ برای گام مشترک برای همکاری و همبستگی ملی در کف خیابان است۔
اقبال اقبالی

 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: