کمپین دانمارکی ها برای نرگس محمدی در روز کارگر

تهیه و تنظیم از کیانوش توکلی
در روز اول ماه می ، عفو بین الملل در شهر کپنهاک ،کمپین بزرگی را در شهر کپنهاک (فله پارکن ) بر پا نمود .آنان برای هزاران نفر از بازدید کنندگان با صبر و حوصله وضعیت نرگس محمدی را توضیح می دادند و بازدید کنندگان کارت پستان هایی را امضا می کردند

منبع: 
ابرانگلوبال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: