پشتیبانی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از گردهمایی ۴ شهریور بازنشستگان در تهران

ما از فراخوان بازنشستگان حمایت می کنیم، زیرا حمایت از زندگی کارگران، زحمتکشان و تمام مزد بگیران جامعه است

 

 

 

پشتیبانی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از فراخوان تجمع  «گروه اتحاد بازنشستگان» در ۴ شهریور ۹۸:

بازنشستگان ، بخش وسیعی از طبقه کارگر هستند که تا جان در بدن داشتند در محیط کار، نیروی کار را برای لقمه ای نان فروختند.
هم سرنوشتانی که انتظار داشتند حداقل در زمان بازنشستگی، بتوانند از اندوخته و دسترنج که حاصل تمام دوران کار سخت و مشقت بار بوده، بهره ای ببرند و یک‌زندگی شایسته و بدور و از غم نان، در رفاه و آسایش و امنیت گذران زندگی کنند.

اما ما شاهد هستیم که این عزیران حتی در زمان جوانی و در گذشته، هیج بهره ای از نعمات زندگی و حاصل دسترنج خود نبرده اند و امروز بدتر از دیروز ،با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
ما از فراخوان بازنشستگان حمایت می کنیم زیرا حمایت از زندگی کارگران، زحمتکشان و تمام مزد بگیران جامعه است.
ما هم به مانند هم سرنوشتان خود ،مخالف خصوصی ساز ها هستیم،مخالف کالایی کردن آموزش و تحصیل هستیم. مخالف کالایی کردن خدمات درمانی و خدمات اجتماعی و... هستیم.

هم سرنوشتان؛
ما در هفت تپه خواست میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان جامعه را فریاد زدیم گفتیم، نان_کار_ازادی_ ،به خواست و مطالبه ای پرداختیم، که خواست تمام آحاد جامعه می تواند باشد.
فارغ از رنگ، نژاد، ملیت ، مذهب و خارج از جنسیت.

برای داشتن زندگی شایسته برای رهایی از این دنیای وارونه باید متحد شد و خواست و‌مطالبه نان _کار _ آزادی را به سر لوحه مبارزات خود تبدیل کنیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی، برای داشتن زندگی شایسته

۱ شهریور ۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/8665
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: