اکنون چند گروه سیاسی کرد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی نشسته اند!

مذاکرات چند گروه کردی در نروژ الان جریان دارد.
آنها در مذاکرات با جمهوری اسلامی کدام اهداف را دنبال می کنند؟

 

جمهوری اسلامی از همه لحاظ به پایان خود نزدیک شده، و مقاومت و مبارزه مردمان ایران در همه حوزه ها برای نفی رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد.

درشرایطی که وفاق عمومی برای برچیدن جمهوری اسلامی در حال تکوین است، احزاب کردی با رفتن پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی در نروژ، کدام اهداف را دنبال کرده و پیام آنها به کردها و مردمان ایران چیست؟

محورهای گفتگو در مذاکرات پشت پرده چیست و پرسش این است که مگر کردها و باشندگان ایران برای این احزاب کردی نامحرم هستند که مذاکرات خود را در تریبون آزاد برگزار نمی کنند؟!

براستی کسانی که از طریق مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی، مهر تائید بر پیشانی این نظام جنایت پیشه می زنند، نمی خواهند از تجارب خونین گذشته خود و خیانت های اکثریتی ها و توده ای ها بیاموزند؟

باید مردم ایران را به قضاوت و نقد سیاست های این احزاب دعوت کرد. باید با روشنگری سیاسی مانع توهم آفرینی این گروهها  نسبت به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شد و اجازه نداد تردید و تشتت از طریق کاسبکاران سیاسی وارد جنبش شود.

از درون همین مبارزات جاری، گروه های سیاسی ماهیت خود را آشکار می کنند و جامعه کرد هم امکان می یابد تا احزاب رزمنده، صادق و آشتی ناپذیر خود را به میدان سیاست اعزام کند. چنین باد!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: