حمله ترکیه به شمال سوریه؛ 'تیرباران ۹ غیرنظامی کرد'