زلزله استان آذربایجان شرقی؛ تاکنون ۵ کشته و ۲۵۱ مصدوم در میانه