شعله هاي خشم مردم ايران در شش دقيقه

در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از شلیک گلوله مستقیم به معترضان در جاده ساوه منتشر شده است. این فیلم‌ها نشان می‌دهد که یک نفر از معترضان کشته می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی نیز از به آتش کشیده شدن برخی از مراکز دولتی در جاده ساوه منتشر شده است
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کاوه جویا

عنوان مقاله: 
کیفیت بد و دستکاری در محتوا
نظر : 
متن این مطلب با محتوای ویدئو هیچ سازگاری ای ندارد. کجای ویدئو از ساوه و کشته شدن کسی اثری دارد؟ گزارش های تصویری از خیزش مردم بر ضد رژیم جمهوری اسلامی و جنایات مزدوران رژیم نسبت به مردم آنقدر زیاد است که نیازی به چنین ویدئوهای مخدوش و مونتاژ شده ای از آمیختن تکه های قدیمی با تکه های جدید و صداگذاری های مصنوعی نیست.
عدم انتشار شده: 
false