گزارش صدیقه مالکی فرد از محاکمه امروز هاشم خواستار در دادگاه انقلاب مشهد

به ما اجازه ی حضور در دادگاه را ندادند. هاشم خواستار و محمد نوری زاد هنگام خروج از دادگاه گفتند: ما از خود هیچ دفاعی نکردیم. ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم

 

محاکمه آزادی

امروز۲۸دی ماه ۱۳۹۸ من (صدیقه مالکی فرد)ساعت۸صبح دادگاه انقلاب مشهدبودم.

ساعت نزدیک ۹صبح دیدم آقای سیدهاشم خواستاروآقای محمد نوریزادبه اتفاق مامور اطلاعات وپزشک وپرستار از آسانسور بیرون آمدند.

بعداز سلام واحوالپرسی آنها را به دفتر شعبه ۴دادگاه انقلاب به ریاست قاضی منصوری بردند.

در دفترشعبه علاوه بروکلایشان آقای آقاسی وآقای مکی یکنفر پزشک وپرستار هم حضورداشتند.

قبل از ورود آنها به دادگاه برای محاکمه پزشک ابتدا آقای نوریزاد وسپس آقای خواستار را معاینه کرد بعد در دادگاه علاوه بر قاضی ونماینده دادستان ووکلا یک نفر پزشک هم تا آخر جلسه حضور داشتند. ولی به ما نه تنها اجازه ورود به شعبه را ندادند، بلکه مارا از دادگاه هم بیرون کردند.

مارفتیم به سمت درپشت دادگاه که موقع رفتن عزیزانمان را ببینیم.

ساعت حدود یک ربع به ۱۲ظهر دیدیم آنهارامی خواهند سوار ماشین کنند.

بادیدن ما وسوالات ما هردو عزیز گفتند امروز محاکمه ما نبود. محاکمه آزادی بود. لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم. ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم....بعد ماموران آنها را سوار ماشین کردند وبا یک آمبولانس که اسکورتشان می کرد از دید ما دورشدند....

 

برگرفته از: 
https://t.me/c/1320311880/190575
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: