پیام نوروزی اپوزیسیون و حاکمان اسلامی برای مردم ایران در بحران کرونا چه باید باشد؟

در این گفتار کوتاه خطاب به حاکمان اسلامی و دولت مداران اسلامی ایران و همینطور اپوزیسیون آن گفته ام، دست از پیام های نوروزی کلیشه ای بردارید ، مردم و کادر درمانی کشور در خطر نا بودی قرار گرفته است،اگر همه دست به دست هم ندهند و جامعه جهانی کمک نکند، ویروس کرونا قربانی میلیونی در ا یران خواهد گرفت ، در این شرایط بحرانی ، حکومت بطور موقت هم شده دست از غرب ستیزی بر دارد و زندانیان دو تابعیتی و زندانیان سیاسی را آزاد کند تا کمک های ایرانیان داخل و خارج بتوانند به کادر درمانی و بیمارستانی ایران

برسد و بعبارت دیگر در شش ماه آتی ویروس کرونا را سیاسی نکنیم. ..

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: