چین بعد از ۴۰ سال به برتری آمریکا در ثبت اختراع پایان داد

چین درسال ۲۰۱۹ میلادی با افزایش عملکردها، بیش از ۵۸ هزار حق امتیاز اختراع به طور بین المللی ثبت کرده است و به این ترتیب از آمریکا پیشی گرفت. آمریکا ۴۱ سال مداوم بیشترین حق امتیاز اختراع درجهان را ثبت کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گزارش عملکرد سازمان مالکیت معنوی(WIPO) در سال ۲۰۱۹ نشان دهنده عملکرد ارتقا یافته چین در خصوص ثبت حق امتیاز اختراع است. طبق این گزارش در سال گذشته چین به عنوان بزرگترین منبع درخواست حق امتیاز اختراع بین المللی ثبت شده در WIPO از آمریکا پیشی گرفته است.

چین در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۸ هزار و ۹۹۰ درخواست حق امتیاز اختراع در WIPO ثبت کرده است. این درحالی است که آمریکا در سال گذشته ۵۷ هزار و ۸۴۰ درخواست حق امتیاز اختراع ثبت کرده است.

البته باید اشاره کرد طی ۴۱ سال گذشته آمریکا همیشه بزرگترین منبع درخواست حق امتیاز اختراع بین المللی در WIPO بوده است.

سال ۲۰۱۹ میلادی چین بیش از ۵۸ هزارحق امتیاز اختراع به طور بین المللی ثبت کرده و به این ترتیب از آمریکا پیشی گرفته است. آمریکا ۴۱ سال مداوم بیشترین حق امتیاز اختراع درجهان را ثبت کرده است.

همچنین گزارش عملکرد (WIPO) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد هواوی در سال گذشته میلادی در کل ۴۴۱۱ حق امتیاز اختراع در سطح بین المللی ثبت کرده است. به این ترتیب هواوی شرکتی با بیشترین حق امتیاز اختراع ثبت شده در سراسر جهان به حساب می‌آید.

mehrnews.com/xRCRK

 

چین بعد از ۴۰ سال به برتری آمریکا در ثبت اختراع پایان داد

 

 
منبع: 
خبرگزاری مهر
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: